Deklasificētie dokumenti

06.02.2024.
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma “Kalvji”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
06.02.2024.
2011-TA-2038
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0880
Satiksmes ministrija
06.02.2024.
2011-TA-2150
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0885
Satiksmes ministrija
06.02.2024.
2011-TA-1709
Latvijas Republikas nostājas projekts Par Eiropas Komisijas 2011.gada 17.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0617 pret Latvijas Republiku
Satiksmes ministrija
06.02.2024.
2011-TA-2232
Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstību un gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā
Satiksmes ministrija
01.02.2024.
2011-TA-465
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0259
Satiksmes ministrija
01.02.2024.
2011-TA-1364
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Baltā grāmata "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu""
Satiksmes ministrija
30.01.2024.
2010-1249
Nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2010.gada 18.marta papildu brīdinājumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2008/2257
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2527
Nacionālā pozīcija „Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem””
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2936
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0694
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2935
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0695
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2309
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0541
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2378
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 „Apspriešanās par Eiropas transporta tīkla politikas nākotni”
Satiksmes ministrija
25.01.2024.
2010-TA-1415
Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajā jautājumā
Satiksmes ministrija
25.01.2024.
2010-TA-1709
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 24.jūnija sanāksmei
Satiksmes ministrija
24.01.2024.
2010-TA-614
Latvijas Republikas nostājas projekts par grozījumiem Latvijas Republikas nostājā uz Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098
Satiksmes ministrija
24.01.2024.
2010-TA-1083
Informatīvais ziņojums „Par 2010.gada 19.aprīļa ārkārtas Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi””
Satiksmes ministrija
24.01.2024.
2010-TA-614
Latvijas Republikas nostājas "Par grozījumiem Latvijas Republikas nostājā uz Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098" projekts
Satiksmes ministrija
19.12.2023.
23-TA-2730
Par nekustamo īpašumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2787
Par nekustamā īpašuma "Fjordi" Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2742
Par nekustamā īpašuma "Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
13.12.2023.
2010-TA-231/2304
Informatīvais ziņojums „Par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” infrastruktūras attīstības īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem”
Satiksmes ministrija
07.12.2023.
23-TA-2142
Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
06.12.2023.
23-TA-2142
Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
28.11.2023.
2020-TA-1577
Rīkojuma projekts "Par šķīrējtiesnešu saraksta, kas var tikt aicināti veidot Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzēto šķīrējtiesu, kandidātu nominēšanu"
Ārlietu ministrija