Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi

Projekta ID
22-TA-2337
Tiesību akta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas jomas
Izglītības un zinātnes politika
Sagatavotājs
Zanda Rudene (IZM)
Publikācijas datums vestnesis.lv
11.07.2023.
Publikācijas nr. vestnesis.lv
2023/131.17
Publicētais dokuments vestnesis.lv
https://vestnesis.lv/op/2023/131.17

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
07.10.2022.
21.10.2022.
29.12.2022.
05.01.2023.
28.03.2023.
04.04.2023.
17.05.2023.
23.05.2023.

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
17.10.2022. - 04.11.2022.

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
04.07.2023. 13:45
Ministru kabineta 04.07.2023. sēde (sēdes sākums plkst.13.45)
Pieņemts