Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-224
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021.gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2021.
21-TA-223
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
20.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-222
Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, PKC, TM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-221
Informatīvais ziņojums par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
17.09.2021.
21-TA-220
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
17.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-219
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
19.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2021.
21-TA-216
Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.01.2022.
21-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 56
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2021.
21-TA-213
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-212
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-211
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
30.12.2021.
21-TA-210
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
16.06.2022.
21-TA-207
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-206
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
16.09.2021.
21-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 267 "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.09.2021.
21-TA-202
Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LPS, TM, VARAM
27.09.2021.
11.10.2021.
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-200
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM
09.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-199
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-198
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-197
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, TM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-196
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, SAM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-195
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LIZDA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM
29.10.2021.
16.11.2021.