Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-566
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-565
Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
03.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-564
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 306 “Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.10.2021.
21-TA-563
Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) administrētā un finansētā projektā “Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana “zaļās” un jūras robežu novērošanai
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-562 (DV)
Instrukcija par rīcību gadījumos, ja pret Latvijas kuģiem vai valstspiederīgajiem starptautiskajos vai citu valstu ūdeņos tiek vērsti teroristiska vai pirātiska rakstura apdraudējumi
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-561
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.08.2022.
21-TA-560
Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-559
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM, ĀM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-558
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.02.2022.
21-TA-557
"Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.08.2023.
21-TA-556 (IP)
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecībasun zivsaimniecības ministru padomes2021. gada 11. – 12. oktobra sanāksmēizskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21-TA-555
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-554
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LPS, VARAM, ZM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-553
Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības, un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
21-TA-552
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LPS, VARAM, ZM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-551
Par apropriācijas palielināšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM
26.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-550
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LFNA, LTRK, TM
28.10.2021.
04.11.2021.
21-TA-549
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
21-TA-548
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IEM, TM
15.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-547
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.03.2022.
21-TA-546
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši-Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-545
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu vidējā termiņa budžetam 2022.-2024.gadam un 2022.gadam
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.10.2021.
21-TA-544
Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
KNAB
25.10.2021.
08.11.2021.
21-TA-543 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldības lomu valsts apdraudējumu pārvarēšanā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-542 (IP)
Par ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija