Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-793
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-792
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10.augusta rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-791
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7.jūlija rīkojumā Nr. 502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-790
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 180. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 57., 181. nr.; 2013, 76., 108., 122., 244. nr.; 2014, 37., 80., 109., 190., 236. nr.; 2015, 30., 61., 147. nr.; 2016, 129., 144. nr.; 2017, 14., 37., 115., 128., 143. nr.; 2018, 222., 236. nr.; 2019, 42., 119., 221. nr.; 2020, 157., 160.nr; 2021, 60., 96., 116., 189., 215.nr.) šādus grozījumus:
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-789
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
13.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-788
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa rīkojumā Nr. 266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-787
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LAA, LLPA, LPS, SAM, TM, VARAM
01.03.2024.
08.03.2024.
21-TA-785
„Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-784
Programmas projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-783
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr. 208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
23.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-780
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība" pirmās kārtas īstenošanu un uzraudzību"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, VM
05.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-779
Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2021.
21-TA-778
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-777 (DV)
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanu pret pakalpojumatteices uzbrukumiem.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-776
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS “Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai”
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
21-TA-775
Atbalsts uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai: apgrozāmo līdzekļu grants un algu subsīdija
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
20.10.2021.
21-TA-774 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-773
Grozījumi Invaliditātes likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
20.10.2021.
21-TA-772
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM, ĀM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-771
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.10.2021.
21-TA-770
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
22.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-769
Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LFNA, LLPA, LPS, RACA, TM, VARAM
27.10.2021.
13.11.2021.
21-TA-768
Par apropriācijas pārdali
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
26.10.2021.
02.11.2021.