Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-39
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.10.2021.
08.10.2021.
21-TA-38
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.09.2021.
21-TA-36
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-35
Likumprojekts "Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

 
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
13.09.2021.
21-TA-34
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.01.2022.
21-TA-33
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-32
Grozījumi Konkurences likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.09.2021.
21-TA-31
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-30
“Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-29
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
14.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-28
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
10.09.2021.
21-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.01.2022.
21-TA-26
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 1. marta rīkojumā Nr. 102 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, ZM
15.09.2021.
29.09.2021.
21-TA-25
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, KM, VK
30.09.2021.
07.10.2021.
21-TA-24
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-22
Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.09.2021.
21-TA-21
Par Igaunijas un Latvijas atkrastes vēja kopprojekta ELWIND īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, LPS, TM, VARAM
29.11.2021.
06.12.2021.
21-TA-20
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-19
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-18
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-17
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.11.2021.
21-TA-16
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-14
Par Likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”  (TA-1778)
 
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
09.09.2021.
21-TA-13
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-12
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada domei
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
15.09.2021.
29.09.2021.