Ministrijām dotie uzdevumi

2020-UZD-2224
117.4 p. 2)
Satiksmes ministrija
30.06.2021.
2020-UZD-2223
117.4 p. 1)
Satiksmes ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2216
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 4.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2215
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 3.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2214
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 1.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2213
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
57.1 p. 5.d.
Satiksmes ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-2196
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
17.p. 3.d. 27.1)
Labklājības ministrija
11.08.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-2191
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
19.3 p. 1.d.
Finanšu ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2189
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
32.1 p. 3.d.
Finanšu ministrija
15.11.2026.
2020-UZD-2188
31.p. 2.d.
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-2187
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-2183
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā"
Migrēts
Zemkopības ministrija
11.01.2021.
2020-UZD-2179
59.p.
Labklājības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2170
Protokols
2020-MK.PROT-84#114, 17.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgumu"
12.
Finanšu ministrija
30.06.2021.
2020-UZD-2169
11.
Finanšu ministrija
30.04.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2168
Protokols
2020-MK.PROT-84#114, 17.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgumu"
9.
Satiksmes ministrija
03.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2162
Protokols
2020-MK.PROT-84#78, 17.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
4.
Veselības ministrija
17.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2115
Protokols
2020-MK.PROT-82#5, 10.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā"
3.
Finanšu ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-2108
Protokols
2020-MK.PROT-82#5, 10.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā"
3.
Tieslietu ministrija
31.10.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2086
Protokols
2020-MK.PROT-81#14, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
4.
Veselības ministrija
08.02.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2084
Protokols
2020-MK.PROT-81#7, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā"
2.
Veselības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-2041
Protokols
2020-MK.PROT-77#66, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2040
Protokols
2020-MK.PROT-77#66, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"
2.
Iekšlietu ministrija
01.02.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2039
Protokols
2020-MK.PROT-77#41, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", izlietojumu"
3.
Aizsardzības ministrija
25.03.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-2025
Rīkojums
2020-MK.RIK-718, 01.12.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"
3.2.
Tieslietu ministrija
01.07.2022.