Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2008-UZD-5129
Noteikumi
2008-MK.NOT-995, 02.12.2008., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sagatavots un apstiprināts Latvijas Republikas nostājas projekts un nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā
4.
Tieslietu ministrija
01.03.2023.
10.09.2021.
2008-UZD-1970
Likums
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
118.1 p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2023.
08.09.2021.
2008-UZD-1767
Rīkojums
2008-MK.RIK-275, 22.05.2008., MK rīkojums, Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu
5.
Finanšu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2007-UZD-2958
Likums
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos
10.p.1.d.6.p.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2007-UZD-2392
Protokols
2007-MK.PROT-55#26, 02.10.2007., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā Nr.958 "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju""
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.08.2024.
08.09.2021.
2007-UZD-1523
Likums
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
P.n.14.p.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2006-UZD-3867
Protokols
2006-MK.PROT-66#19, 12.12.2006., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
3.
Ekonomikas ministrija
01.03.2009.
08.09.2021.
2006-UZD-3770
Noteikumi
2006-MK.NOT-984, 05.12.2006., MK noteikumi, Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību
4.
Labklājības ministrija
05.12.2021.
08.09.2021.
2006-UZD-1643
Protokols
2006-MK.PROT-30#16, 30.05.2006., MK sēdes protokollēmums, Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
4.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2006-UZD-1402
Rīkojums
2006-MK.RIK-319, 09.05.2006., MK rīkojums, Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju
9.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2006-UZD-457
Noteikumi
2006-MK.NOT-71, 24.01.2006., MK noteikumi, Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība
10.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2006-UZD-148
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
29.p.2.d.2.pkt.
Aizsardzības ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2005-UZD-2498
Likums
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
34.p.3.d.
Ekonomikas ministrija
01.01.2024.
08.09.2021.
2005-UZD-2312
Likums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
4.p.16.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2005-UZD-2308
Likums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
4.p.12.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2024.
08.09.2021.
2005-UZD-2143
Likums
Biodegvielas likums
4.p.1.d.7.p.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2005-UZD-2141
Likums
Biodegvielas likums
4.p.1.d.5.p.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2005-UZD-1743
Likums
Zinātniskās darbības likums
33.p.2.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2020.
08.09.2021.
2005-UZD-1737
Likums
Zinātniskās darbības likums
34.p.4.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2025.
2005-UZD-1724
Migrēts
Ārlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2004-UZD-4769
Likums
Elektronisko sakaru likums
66.p.2.d.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
18.10.2021.
2004-UZD-2546
Likums
Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā
5.p.2.d.
Tieslietu ministrija
01.03.2024.
08.09.2021.
2004-UZD-348
Protokols
2003-MK.PROT-39#42, 08.07.2003., MK sēdes protokollēmums, Par informatīvā ziņojuma "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" apstiprināšanu
1.9.
Iekšlietu ministrija
30.10.2021.
08.09.2021.
2004-UZD-347
Protokols
2003-MK.PROT-39#42, 08.07.2003., MK sēdes protokollēmums, Par informatīvā ziņojuma "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" apstiprināšanu
1.8.
Iekšlietu ministrija
30.06.2021.