Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2016-UZD-3118
Rīkojums
2016-MK.RIK-769, 13.12.2016., MK rīkojums, Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017 -2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu
4.
Kultūras ministrija
15.02.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-3108
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.p. 1.d. 14.p.
Ekonomikas ministrija
01.01.2018.
08.09.2021.
2016-UZD-2951
Rīkojums
2016-MK.RIK-692, 17.11.2016., MK rīkojums, Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-2702
Likums
Nemateriālā kultūras mantojuma likums
9.p.1.d.
Kultūras ministrija
30.06.2018.
2016-UZD-2431
p.n.32.p.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-2261
Rīkojums
2016-MK.RIK-507, 07.09.2016., MK rīkojums, Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā
3.
Labklājības ministrija
01.04.2022.
2016-UZD-2219
4.
Valsts kanceleja
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-2059
Protokols
2016-MK.PROT-39#45, 09.08.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību" un atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību)
11.
Veselības ministrija
01.05.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-1921
Protokols
2016-MK.PROT-37#15, 26.07.2016., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"
2.
Tieslietu ministrija
30.10.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-1748
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
54.p.4.d.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1745
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
52.p.3.d.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-1731
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
4.1p.3.d.
Satiksmes ministrija
25.11.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1557
Tiesību akta lieta
Par rezolūcijā Nr.18/TA-1459/1245-IP (2014) dotā uzdevuma izpildi
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-1353
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-1349
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.33.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
2016-UZD-1296
16.p.2.d.
Iekšlietu ministrija
01.05.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-1118
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
7.
Veselības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1115
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
4.
Labklājības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1053
Likums
Grozījumi Sporta likumā
15.p.7.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
12.05.2016.
17.01.2022.
2016-UZD-1013
MP iniciatīva
2016-REZ-1.1.1/17-431, 03.05.2016., MP rezolūcija (iniciatīvā), Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam Lūdzu regulāri sekot līdzi Satversmes tiesas nolēmumiem, nepieciešamības gadījumā informējot atbildīgās institūcijas par konstatētajām nepilnībām, un reizi gadā sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu par normatīvajiem aktiem, kas ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, izklāstot lietas būtību, tiesas lēmumu un galvenos secinājumus, kam valsts pārvaldei vajadzētu pievērst uzmanību. Ministru prezidents Māris Kučinskis (paraksts*) *Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Datums skatāms laika zīmogā Nr.1.1.1/17
Migrēts
Valsts kanceleja
31.01.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-797
Rīkojums
2016-MK.RIK-248, 06.04.2016., MK rīkojums, Par Valsts policijas attīstības koncepciju
4.
Tieslietu ministrija
01.07.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-748
Likums
Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā
4.p.6.d.4.p.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.02.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-635
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
p.n.50.p.
Satiksmes ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-546
Likums
Tiesu ekspertu likums
10.p.4.d.
Veselības ministrija
30.06.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-442
Likums
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
15.p.2.d.
Ārlietu ministrija
31.01.2024.