Ministrijām dotie uzdevumi

2016-UZD-332
3.
Veselības ministrija
01.05.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-328
Rīkojums
2016-MK.RIK-129, 09.02.2016., MK rīkojums, Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020.gadam
4.
Ekonomikas ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-261
Protokols
2016-MK.PROT-4#91, 26.01.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"
10.2.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2016-UZD-217
Rīkojums
2016-MK.RIK-35-IP, 20.01.2016., MK rīkojums, Konceptuāls ziņojums "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību"
6.
Iekšlietu ministrija
01.10.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-20
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.2p.4.d.
Finanšu ministrija
15.03.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
15.10.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-18
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.p.
Finanšu ministrija
15.04.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-17
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.3 p. 2.d.
Finanšu ministrija
15.08.2024.
08.09.2021.
2015-UZD-3462
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
2.4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-3422
Protokols
2015-MK.PROT-66#68, 08.12.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānu"
3.
Satiksmes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-3306
Rīkojums
2015-MK.RIK-743, 30.11.2015., MK rīkojums, Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) būvniecību
5.2.
Iekšlietu ministrija
30.03.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3245
Protokols
2015-MK.PROT-60#2, 17.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
3.
Ekonomikas ministrija
28.06.2019.
08.09.2021.
2015-UZD-2938
Rīkojums
2015-MK.RIK-663, 27.10.2015., MK rīkojums, Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē
2.
Ārlietu ministrija
30.01.2024.
08.09.2021.
2015-UZD-2912
Protokols
2015-MK.PROT-55#19, 20.10.2015., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"
1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-2755
Rīkojums
2015-MK.RIK-611, 05.10.2015., MK rīkojums, Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam
4.
Zemkopības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-2370
Protokols
2015-MK.PROT-38#42, 11.08.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu"
3.
Kultūras ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2213
Noteikumi
2015-MK.NOT-440, 28.07.2015., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātājs nav pašvaldības
10.
Kultūras ministrija
31.01.2024.
2015-UZD-2175
2.
Iekšlietu ministrija
01.01.2017.
08.09.2021.
2015-UZD-2099
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.18.pkt.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2062
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.11.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1995
Likums
Statistikas likums
6.p.2.d.
Ekonomikas ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
08.09.2021.
2015-UZD-1919
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
pn.5.pkt
Finanšu ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2015-UZD-1917
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
9.p.2.d.
Finanšu ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1842
Rīkojums
2015-MK.RIK-333, 29.06.2015., MK rīkojums, Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2018.