Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2017-UZD-3095
Protokols
2017-MK.PROT-57#49, 14.11.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"
4.
Labklājības ministrija
01.03.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-2934
Rīkojums
2017-MK.RIK-630, 31.10.2017., MK rīkojums, Par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2018.-2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2926
Likums
Sociālā uzņēmuma likums
4.p.2.d.
Labklājības ministrija
01.04.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-2863
Rīkojums
2017-MK.RIK-602, 23.10.2017., MK rīkojums, Par Plānu reto slimību jomā 2017.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2820
Protokols
2017-MK.PROT-51#46, 17.10.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā"
2.
Labklājības ministrija
31.12.2019.
2017-UZD-2819
4.
Tieslietu ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2816
Protokols
2017-MK.PROT-51#11, 17.10.2017., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.03.2018.
2017-UZD-2711
5.
Zemkopības ministrija
01.08.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-2626
Protokols
2017-MK.PROT-48#56, 26.09.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2018.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpumu procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2017.gada 31.augustam"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.02.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2555
Rīkojums
2017-MK.RIK-525, 21.09.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai
2.
Finanšu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2476
Protokols
2017-MK.PROT-45#25, 12.09.2017., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2452
Rīkojums
2017-MK.RIK-488, 08.09.2017., MK rīkojums, Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija)
10.
Tieslietu ministrija
30.06.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2375
Protokols
2017-MK.PROT-42#45, 29.08.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par darba grupas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2017.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.106 "Par darba grupu" rezultātiem"
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2371
Noteikumi
2016-MK.NOT-563, 18.08.2016., MK noteikumi, Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
10.
Labklājības ministrija
01.01.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-2133
Likums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
p.n.38.p.
Finanšu ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2055
Rīkojums
2017-MK.RIK-391, 31.07.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai
Migrēts
Kultūras ministrija
31.01.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-2048
Protokols
2017-MK.PROT-37#16, 25.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-2008
Protokols
2017-MK.PROT-36#3, 18.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""
2.
Ekonomikas ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2002
Protokols
2017-MK.PROT-36#33, 18.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"
2.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-1853
Likums
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
43.1p.5.d.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-1799
Noteikumi
2017-MK.NOT-353, 20.06.2017., MK noteikumi, Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība
14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-1681
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-1680
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-1561
Rīkojums
2017-MK.RIK-269, 31.05.2017., MK rīkojums, Par Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2017.–2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-1544
Noteikumi
2017-MK.NOT-228, 03.05.2017., MK noteikumi, Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā
13.
Valsts kanceleja
31.12.2024.