Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2018-UZD-968
Protokols
2018-MK.PROT-20#44, 17.04.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"
2.
Tieslietu ministrija
01.09.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-804
Protokols
2018-MK.PROT-17#44, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-802
Protokols
2018-MK.PROT-17#5, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"
2.
Finanšu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-725
Protokols
2018-MK.PROT-15#31, 13.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.09.2024.
2018-UZD-512
2.
Finanšu ministrija
01.02.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-508
Rīkojums
2018-MK.RIK-90, 28.02.2018., MK rīkojums, Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-492
Likums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
p.n. 199.1 p.
Finanšu ministrija
30.09.2022.
2018-UZD-393
3.
Iekšlietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-354
Protokols
2018-MK.PROT-7#24, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"
2.
Satiksmes ministrija
21.12.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-353
Protokols
2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
5.
Tieslietu ministrija
01.04.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-242
Protokols
2018-MK.PROT-5#1, 23.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
2.
Zemkopības ministrija
01.12.2018.
2018-UZD-211
2.
Veselības ministrija
01.06.2018.
2018-UZD-141
p.n. 7.p.
Veselības ministrija
01.08.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-124
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
p.n. 8.p.
Kultūras ministrija
30.10.2024.
2018-UZD-101
3.
Finanšu ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-54
Protokols
2018-MK.PROT-1#40, 04.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā"
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3425
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
8.
Valsts kanceleja
01.07.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3416
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.3.
Valsts kanceleja
01.09.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-3415
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.
Valsts kanceleja
01.07.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-3413
Protokols
2017-MK.PROT-61#85, 12.12.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"
5.
Aizsardzības ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-3347
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.p.2.d.
Finanšu ministrija
01.03.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-3251
Protokols
2015-MK.PROT-62#17, 24.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
2.
Satiksmes ministrija
30.06.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-3136
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
5.
Valsts kanceleja
01.10.2021.