Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-944
Protokols
2020-MK.PROT-36#2, 26.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.–2022.gadam""
2.
Ekonomikas ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-915
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
10.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.07.2020.
2020-UZD-907
7.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.07.2020.
2020-UZD-906
5.4.
Satiksmes ministrija
21.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-897
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
3.5.
Ekonomikas ministrija
25.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-894
Protokols
2020-MK.PROT-34#33, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai"
7.
Satiksmes ministrija
19.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-883
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-882
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Zemkopības ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-881
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Veselības ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-880
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Tieslietu ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-879
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Satiksmes ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-878
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-877
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Labklājības ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-876
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Kultūras ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-875
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-874
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Iekšlietu ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-873
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Finanšu ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-872
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-871
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Ārlietu ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-870
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Aizsardzības ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-869
Protokols
2020-MK.PROT-34#21, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"
4.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-868
Protokols
2020-MK.PROT-34#21, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"
3.
Labklājības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-837
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
12.p. 9.1 d.
Ekonomikas ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-801
Rīkojums
2020-MK.RIK-223, 29.04.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par risinājumu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam"
3.
Veselības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-798
Protokols
2020-MK.PROT-32#21, 12.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.08.2020.