Ministrijām dotie uzdevumi

06.12.2021.
21-MP-55
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valsts galvotā aizdevuma projekta "VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" attīstība" izpildi"
Valsts kanceleja
20.12.2021.
06.12.2021.
21-MP-54
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija" izpildi"
Valsts kanceleja
20.12.2021.
06.12.2021.
21-MP-53
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība" izpildi"
Valsts kanceleja
20.12.2021.
09.12.2021.
21-MP-52
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par enerģētikas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2018. - 2020.gadā. 
Valsts kanceleja
23.12.2021.
06.12.2021.
21-MP-51
Tiesību akta lieta
Par sākotnējo Ministru kabineta atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2021.
26.11.2021.
21-MP-50
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Valsts kanceleja
10.12.2021.
25.11.2021.
21-MP-49
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra pilnveidošanai"
Zemkopības ministrija
09.12.2021.
16.11.2021.
21-MP-48
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Zemkopības ministrija
02.12.2021.
15.11.2021.
21-MP-47
Tiesību akta lieta
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Satiksmes ministrija
01.12.2021.
09.11.2022.
21-MP-46
Tiesību akta lieta
“Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
Zemkopības ministrija
24.11.2022.
23.11.2021.
21-MP-45
Tiesību akta lieta
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Valsts kanceleja
07.12.2021.
04.11.2021.
21-MP-44
Tiesību akta lieta
Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs
 
 
Valsts kanceleja
17.11.2021.
04.11.2021.
21-MP-43
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Valsts kanceleja
17.11.2021.
08.11.2021.
21-MP-42
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.11.2021.
21-MP-41
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.11.2021.
04.11.2021.
21-MP-40
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam
gala ietekmes novērtējumu”
 
Valsts kanceleja
17.11.2021.
01.11.2021.
21-MP-38
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Ekonomikas ministrija
04.11.2021.
01.11.2021.
21-MP-37
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
Ekonomikas ministrija
04.11.2021.
01.11.2021.
21-MP-36
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Ārlietu ministrija
13.11.2021.
29.10.2021.
21-MP-35
Tiesību akta lieta
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
03.11.2021.
29.10.2021.
21-MP-34
Tiesību akta lieta
DV. Informatīvais ziņojums "Informācijas telpas drošība un mediju atbalsta politika"
Kultūras ministrija
12.11.2021.
21-MP-33
Finanšu ministrija
04.11.2021.
20.10.2021.
21-MP-32
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Pārresoru koordinācijas centrs
03.11.2021.
19.10.2021.
21-MP-31
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Valsts kanceleja
02.11.2021.
14.10.2021.
21-MP-30
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2020.gadā
Valsts kanceleja
28.10.2021.