Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
08.09.2021.
2021-UZD-639
Likums
Grozījumi Arhīvu likumā
13.1 p.
Kultūras ministrija
30.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-638
Protokols
2021-MK.PROT-32#56, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas atbilstību"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-633
Protokols
2021-MK.PROT-32#40, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra spriedumu lietā Nr.2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam""
3.
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-632
Protokols
2021-MK.PROT-32#38, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"
2.
Iekšlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-631
Protokols
2021-MK.PROT-32#37, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"
6.
Finanšu ministrija
30.12.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-630
Protokols
2021-MK.PROT-32#37, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"
4.
Finanšu ministrija
31.05.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-613
Protokols
2021-MK.PROT-31#46, 01.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
4.
Satiksmes ministrija
26.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-612
Protokols
2021-MK.PROT-31#48, 01.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0072
3.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-565
Protokols
2021-MK.PROT-29#54, 24.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0069
5.
Satiksmes ministrija
29.09.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-562
Protokols
2021-MK.PROT-29#57, 24.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības ''Conexus Baltic Grid'' akciju pārvaldības modeļa attīstības virzieniem''
4.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-534
Protokols
2021-MK.PROT-29#12, 24.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis"
2.p. 2.2.apakšp.
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-533
Protokols
2021-MK.PROT-29#12, 24.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis"
2.p. 2.1.apakšp.
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-530
Protokols
2021-MK.PROT-28#42, 18.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"
7.
Izglītības un zinātnes ministrija
18.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-528
Protokols
2021-MK.PROT-28#51, 18.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāja attīstības plānu"
2.
Satiksmes ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-525
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.3.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-524
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.13.
Ekonomikas ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-523
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.11.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-522
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.9.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-521
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.5.
Pārresoru koordinācijas centrs
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-520
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.4.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-519
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.3.
Ekonomikas ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-518
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.1.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-516
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.1.2.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-515
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
3.
Finanšu ministrija
31.12.2021.