Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
08.09.2021.
2021-UZD-781
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. b)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-780
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. a)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-779
Likums
Grozījumi Meža likumā
34.p. 1.d. 4.p.
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-778
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
14.1 p. 4.d.
Ekonomikas ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-769
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 59.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-736
Protokols
2021-MK.PROT-36#28, 27.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"
2.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-733
Protokols
2021-MK.PROT-36#12, 27.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.augusta rīkojumā Nr.448 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 34.0.versija)""
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-702
Rīkojums
2020-MK.RIK-151, 01.04.2020., MK rīkojums, Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju
7.2.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-701
Protokols
2021-MK.PROT-12#33, 04.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-695
Protokols
2021-MK.PROT-34#28, 20.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-693
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.p. 3.d. 7.p. b)
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-692
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.p. 3.d. 7.p. a)
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-689
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 8.2 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-688
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 8.1 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-687
Likums
Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums
8.p. 4.d.
Ekonomikas ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-652
Protokols
2021-MK.PROT-33#27, 13.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 45.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.06.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-650
Rīkojums
2021-MK.RIK-246, 14.04.2021., MK rīkojums, Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-649
Rīkojums
2021-MK.RIK-245, 14.04.2021., MK rīkojums, Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam
4.
Ārlietu ministrija
01.07.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-647
Rīkojums
2021-MK.RIK-238, 12.04.2021., MK rīkojums, Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam"
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-646
Rīkojums
2021-MK.RIK-238, 12.04.2021., MK rīkojums, Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam"
5.
Zemkopības ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-644
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
43.7 p. 5.d.
Satiksmes ministrija
01.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-643
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
10.2 p. 4.d.
Satiksmes ministrija
26.04.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-641
Likums
Grozījumi Arhīvu likumā
17.1 p. 3.d.
Kultūras ministrija
30.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-640
Likums
Grozījumi Arhīvu likumā
14.p. 3.d. 6.p.
Kultūras ministrija
30.09.2021.