Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam"

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
24-TA-1245
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam"
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atbildīgā ministrija
Finanšu ministrija
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika
Sagatavotājs
Anna Pukse (FM)
Dokumenti
MK sēdes protokollēmuma projektsPlānošanas dokumenta konsolidētā versija (Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (1.pielikums “Tematiskais priekšnosacījums Nr.10 (4.1.) Stratēģiskās politikas satvars aktīvai darba tirgus politikai: 5.kritērijs – Jaunatnes nodarbinātības intervences”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (2.pielikums “Tematiskais priekšnosacījums Nr.12 (4.3.) Stratēģiskās politikas satvars izglītībai un apmācībai visos līmeņos”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (3.pielikums “Tematiskais priekšnosacījums Nr.1 (1.1) Valsts vai reģionālas pārdomātas specializācijas stratēģijas laba pārvaldība”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (4.pielikums “Tematiskais priekšnosacījums Nr.13 (4.4.) Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (5.pielikums “Tematiskais priekšnosacījums Nr.15 (4.6.) “Stratēģiskās politikas satvars veselības aizsardzības un ilgtermiņa aprūpes jomā”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (6.pielikums “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (7.pielikums “Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna darbībām pieejamā Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma, sasniedzamo rādītāju un atbildības sadalījums”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (8.pielikums “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi - Administratīvās kapacitātes ceļakarte”)Plānošanas dokumenta konsolidētā versija (9.pielikums “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas attīstība”)Rīkojuma (grozījumu) projektsRīkojuma konsolidētā versija

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
30.05.2024.
13.06.2024.
19.06.2024.
27.06.2024.