Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
22-TA-2944
Tiesību akta nosaukums
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas jomas
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība; Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
04.10.2022. - 18.10.2022.