Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-763
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"'
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
28.01.2021.
30.03.2021.
2021-TA-756
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
07.01.2021.
30.03.2021.
2021-TA-688
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-687
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-686
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC, VARAM
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-685
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-684
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-683
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-682
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-681
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-679
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-678
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-580
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KNAB, SAM, TM, VARAM, ĀM, ĢP
10.12.2020.
10.03.2021.
2021-TA-509
Likumprojekts "Imigrācijas likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
02.07.2020.
03.03.2021.
2021-TA-503
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM
12.11.2020.
02.03.2021.
2021-TA-451
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
24.02.2021.
24.02.2021.
2021-TA-337
Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.12.2021.
2021-TA-334 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju Organizācijā ēkas Amerikas Savienotajās valstīs nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
2021-TA-333 (DV)
DV. Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs ēku rekonstrukcijas un nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
2021-TA-306
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
10.02.2021.
10.02.2021.
2021-TA-203
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2022.
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
2021-TA-62
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2020.gada 26.jūnija rezolūcijas Nr.2020-1.1.1./52-52 izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
12.01.2021.
12.01.2021.
2021-TA-42
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM, ĀM
11.06.2020.
08.01.2021.
2020-TA-2623
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.