Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2015-UZD-1617
Rīkojums
2015-MK.RIK-280, 02.06.2015., MK rīkojums, Par Pasākumu plānu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai
8.
Ekonomikas ministrija
15.03.2023.
13.10.2021.
2015-UZD-962
Protokols
2015-MK.PROT-17#51, 31.03.2015., MK sēdes protokollēmums, Dienesta vajadzībām
2.
Valsts kanceleja
30.06.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-905
Rīkojums
2015-MK.RIK-169, 01.04.2015., MK rīkojums, Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
6.
Tieslietu ministrija
01.10.2021.
2015-UZD-778
11.
Finanšu ministrija
30.11.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-685
Rīkojums
2015-MK.RIK-114, 09.03.2015., MK rīkojums, Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"
5.
Labklājības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-606
Protokols
2015-MK.PROT-10#55-DV, 24.02.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""
9.
Ekonomikas ministrija
13.11.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3867
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1d.1.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2016.
08.09.2021.
2014-UZD-3807
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.4.pkt.
Tieslietu ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-3803
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.2.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3802
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.6.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
2014-UZD-3801
13.p.1.d.10.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2018.
08.09.2021.
2014-UZD-3800
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.8.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-3799
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.7.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-3786
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
68.p.1.d.
Tieslietu ministrija
15.06.2023.
21.10.2021.
2014-UZD-3772
Likums
Grozījumi Darba likumā
61.p.2.d.
Labklājības ministrija
01.01.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-3576
Likums
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
30.p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.10.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-3508
Rīkojums
2014-MK.RIK-630, 03.11.2014., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3412
Protokols
2014-MK.PROT-57#9, 21.10.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"
2.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-3273
Rīkojums
2014-MK.RIK-589, 14.10.2014., MK rīkojums, Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.11.2021.
2014-UZD-3003
4.
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-2512
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
12.
Finanšu ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-2511
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
40.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-2502
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2014.gadā"
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2014.
08.09.2021.
2014-UZD-2456
Rīkojums
2014-MK.RIK-401, 29.07.2014., MK rīkojums, Par kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija"
4.2.
Kultūras ministrija
31.05.2021.
02.03.2022.
2014-UZD-1925
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
30.p.3.d.
Valsts kanceleja
29.12.2023.