Deklasificētie dokumenti

04.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (MK 22.02.2011. sēde; prot. Nr.11 77.§; 2011-TA-439)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas Īstenošanas Regulu, ar ko groza Īstenošanas Regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz apstiprināšanas nosacījumiem darbīgajām vielām klotianidīnam, tiametoksmam un imidakloprīdam, un aizliedz lietošanu un apstrādātu sēklu izplatīšanu, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šīs darbīgās vielas" (12.03.2013; prot. Nr. 14 40.§; 2013-TA-508))
Zemkopības ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" (2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 23.04.2012. sēde; prot. Nr.21 1.§; 2012-TA-912)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052" (MK 12.03.2013. sēde; prot. Nr.14 43.§; 2013-TA-520)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013 gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu" (MK 05.11.2013.sēde; prot. Nr.58 57.§; 2013-3129)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210 (MK 14.07.2015. sēde; prot. Nr.34 56.§; 2015-TA-1483)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2012/0094 (MK 20.03.2012. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2012-TA-599)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0079 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 29.§; 2020-TA-389)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai (MK 30.07.2013. sēde; prot. Nr.41 101.§; 2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par informatīvo ziņojumu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (2011-TA-439)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2045 (MK 30.04.2019. sēde; prot. Nr.22 29.§; 2019-TA-756)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Par nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā (MK 03.08.2012. sēde; prot. Nr.43 5.§; 2012-TA-1726)
Finanšu ministrija
12.01.2023.
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)" (MK 19.03.2013. sēde; prot. Nr.15 58.§; 2013-TA-455/3408)
Finanšu ministrija
25.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Finanšu ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2013.gadā plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, sasniedzamajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem" (2013-TA-52)
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 12.-14.aprīļa Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
23.02.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited" (MK 24.08.2010. sēde; prot. Nr.43 51.§; 2010-2234)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali (MK 19.09.2017. rīk. Nr. 511 - vispārpieejams; 2015-TA-1976)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0122 (MK 16.04.2019. sēde; prot. Nr.20 35.§; 2019-TA-707)
Finanšu ministrija
13.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 16.maija Euro grupas un 2019.gada 17.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu (MK 20.07.2010. sēde; prot. Nr.37 64.§; 2010-TA-1916/11715)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 07.02.2012. sēde; prot. Nr.7 37.§; 2012-TA-220)
Finanšu ministrija