Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
24-TA-151
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Tiesību akta veids
Likumprojekts
Atbildīgā ministrija
Finanšu ministrija
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika; Nodokļu politika
Sagatavotājs
Evita Šēfere (FM)
Saskaņojumi

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
09.07.2024.
29.07.2024.

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
03.06.2024. - 16.06.2024.