Par Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģiju līdz 2027. gadam

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-1916
Tiesību akta nosaukums
Par Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģiju līdz 2027. gadam
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Informatīvais ziņojums
Atbildīgā ministrija
Ekonomikas ministrija
Politikas jomas
Tūrisma politika
Sagatavotājs
Madara Lūka - Ruskulova (EM)

Starpinstitūciju sanāksme

Datums
Laiks
Vieta
11:00
MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM2ZTM2ZDYtMjI3ZC00ZGFlLTkzZDUtNjQ3OThiMzFjNWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2c%22Oid%22%3a%22052e71ff-1ed1-4053-aa4f-5e93393e3ce7%22%7d

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
18.08.2023.
06.09.2023.
22.09.2023.
29.09.2023.
10.01.2024.
17.01.2024.
08.12.2023.
15.12.2023.

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
19.03.2024. 12:00
Ministru kabineta 19.03.2024. sēde
Pieņemts