Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam

Projekta ID
24-TA-1016
Tiesību akta nosaukums
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Plāna projekts
Atbildīgā ministrija
Kultūras ministrija
Politikas jomas
Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana; Mazākumtautību tiesības; Nevalstisko organizāciju attīstība; Pilsoniskās sabiedrības attīstība; Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika; Sabiedrības iecietības veicināšana; Sabiedrības integrācija
Sagatavotājs
Ilona Jekele (KM)
Saskaņojumi
-

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
18.04.2024. - 20.05.2024.