Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju