Likumprojekts "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums"