Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu