Deklasificētie dokumenti

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
21.09.2023.
2010-TA-1693
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
25.01.2024.
2010-TA-1709
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 24.jūnija sanāksmei
Satiksmes ministrija
21.09.2023.
2010-TA-1823
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpumu ietā Nr.2010/0385
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-1845
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 12.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2070
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/4801" projekts
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2070
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/4801" projekts
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2259
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0540
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2261
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0539
Zemkopības ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2309
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0541
Satiksmes ministrija
13.12.2023.
2010-TA-231/2304
Informatīvais ziņojums „Par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” infrastruktūras attīstības īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem”
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2378
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 „Apspriešanās par Eiropas transporta tīkla politikas nākotni”
Satiksmes ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2487
Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2499
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.-21.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2527
Nacionālā pozīcija „Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem””
Satiksmes ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2546
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 27.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2813
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2935
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0695
Satiksmes ministrija
26.01.2024.
2010-TA-2936
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0694
Satiksmes ministrija
22.09.2023.
2010-TA-3090
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.-30.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
2010-TA-3257
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 2./3.decembra sanāksmei (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
22.09.2023.
2010-TA-3345
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 13.-14.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
01.11.2023.
2010-TA-3461
Par Pamatnostādņu gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009.–2014.gadam īstenošanas gaitu
Satiksmes ministrija
13.09.2023.
2010-TA-3650/603
Rīkojuma projekts "Par akciju pirkšanu"
Zemkopības ministrija
24.01.2024.
2010-TA-614
Latvijas Republikas nostājas projekts par grozījumiem Latvijas Republikas nostājā uz Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098
Satiksmes ministrija
24.01.2024.
2010-TA-614
Latvijas Republikas nostājas "Par grozījumiem Latvijas Republikas nostājā uz Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098" projekts
Satiksmes ministrija