Ministru kabineta 06.01.2022. ārkārtas sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta
1.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Čerņeckis Kaspars (FM);
Plūme Jolanta (FM);
Vanaga Inga (LIZDA)
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Bērziņš Kaspars (VM);
Čerņeckis Kaspars (FM);
Dundure Ināra (LPS);
Feldmane Jana (VM);
Henriks Danusevičs (LTA);
Jānis Pumpiņš (LDDK);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Perevoščikovs Jurijs (SPKC);
Plūme Jolanta (FM);
Vanaga Inga (LIZDA);
Vitālijs Gavrilovs (LDDK)
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Bērziņš Kaspars (VM);
Čerņeckis Kaspars (FM);
Dundure Ināra (LPS);
Feldmane Jana (VM);
Henriks Danusevičs (LTA);
Jānis Pumpiņš (LDDK);
Juhņēviča Eva (NVD);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Perevoščikovs Jurijs (SPKC);
Plūme Jolanta (FM);
Vitālijs Gavrilovs (LDDK)
Pieņemts
1.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Čerņeckis Kaspars (FM)
Pieņemts
2. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
2.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420270121, Nr. A420270221, Nr. A420261321, Nr. A420266821, Nr. A420272521, Nr. A420265921, Nr. A420268721, Nr. A420269621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420270521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
2.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420289721
[1 dokuments]
D. Pavļuts