Ministru kabineta 06.01.2022. ārkārtas sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta
1.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM)
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kaspars Bērziņš (VM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Henriks Danusevičs ();
Jānis Pumpiņš ();
Līga Meņģelsone ();
Vitālijs Gavrilovs ()
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ināra Dundure (LPS);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kaspars Bērziņš (VM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Henriks Danusevičs ();
Jānis Pumpiņš ();
Līga Meņģelsone ();
Vitālijs Gavrilovs ()
Pieņemts
1.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Kaspars Čerņeckis (FM)
Pieņemts
2. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
2.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420270121, Nr. A420270221, Nr. A420261321, Nr. A420266821, Nr. A420272521, Nr. A420265921, Nr. A420268721, Nr. A420269621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420270521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420289721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts