Deklasificētie dokumenti

20.12.2022.
22-TA-1712
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
20.12.2022.
22-TA-3306
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
15.11.2022.
22-TA-2694
Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība
Satiksmes ministrija
18.10.2022.
22-TA-2993
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam
Finanšu ministrija
21.09.2022.
22-TA-219
Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka"
Ekonomikas ministrija
06.09.2022.
22-TA-2547
Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
Ekonomikas ministrija
22.08.2022.
(22-TA-769) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
Ekonomikas ministrija
14.07.2022.
22-TA-192
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Izglītības un zinātnes ministrija