Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam (pusgada ziņojums)

Projekta ID
24-TA-735
Tiesību akta nosaukums
Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam (pusgada ziņojums)
Tiesību akta veids
Informatīvais ziņojums
Atbildīgā ministrija
Finanšu ministrija
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika; Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Sagatavotājs
Līva Jirgensone (FM)
Dokumenti
MK sēdes protokollēmuma projektsInformatīvais ziņojums (Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2024. gada 1. martam (pusgada ziņojums))Informatīvais ziņojums (1. pielikums. Infografika par ES fondu programmu investīciju progresu.)Informatīvais ziņojums (2. pielikums. Infografika par Atveseļošanas fonda aktualitātēm.)Informatīvais ziņojums (3. pielikums. Infografika par EEZ/Norvēģijas grantu investīciju aktualitātēm.)Informatīvais ziņojums (4. pielikums. Sabiedrības integrācijas fonda uzraudzītie projekti, kuros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana nav iespējama.)Informatīvais ziņojums (5. pielikums. ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafika progress.)Informatīvais ziņojums (6. pielikums. ES fondu maksājumu un budžeta izdevumu prognožu mērķi ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā, ņemot vērā ierosinātās programmas pārdales investīciju tempa optimizēšanai.)Informatīvais ziņojums (7. pielikums. ES fondu investīciju optimizēšanas priekšlikumi.)Informatīvais ziņojums (8. pielikums. Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi. 9. pielikums. Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi. 10. pielikums. Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2024. gada 30. aprīlim. 11. pielikums. Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2024. gada 30.aprīlim. 12. pielikums. Informācija par papildu finansējumu Atveseļošanas fonda reformu un investīciju īstenošanai no citiem finanšu avotiem. 13. pielikums. Atveseļošanas fonda kopējie rādītāji.)

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
19.03.2024.
04.04.2024.
26.04.2024.
07.05.2024.

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
28.05.2024. 10:00
Ministru kabineta 28.05.2024. sēde (sēdes sākums plkst. 10.00)
Pieņemts