Ministru kabineta 08.10.2021. ārkārtas sēde (sēdes sākums plkst.17.00)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta
1.1
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Bērziņš Kaspars (VM);
Dundure Ināra (LPS);
Henriks Danusevičs (Latvijas Tirgotāju asociācija);
Jantone Signe (FM);
Juris Žagars (Dailes teātris);
Kiukucāne Ilona (LDDK);
Liepiņa Zaiga (EM);
Meņģelsone Līga (LDDK);
Vanaga Inga (LIZDA)
Pieņemts
1.2
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Būmane Ineta (VM);
Kņigins Boriss (VM)
Pieņemts
1.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr. 55 92. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Juhņēviča Eva (NVD);
Kņigins Boriss (VM)
Pieņemts
1.4
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts