Ministru kabineta 08.10.2021. ārkārtas sēde (sēdes sākums plkst.17.00)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta
1.1
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Kaspars Bērziņš (VM);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Zaiga Liepiņa (EM);
Henriks Danusevičs (Latvijas Tirgotāju asociācija);
Juris Žagars (Dailes teātris)
Pieņemts
1.2
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Ineta Būmane (VM)
Pieņemts
1.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr. 55 92. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Eva Juhņēviča (NVD)
Pieņemts
1.4
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts