Deklasificētie dokumenti

28.11.2023.
2020-TA-1577
Rīkojuma projekts "Par šķīrējtiesnešu saraksta, kas var tikt aicināti veidot Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzēto šķīrējtiesu, kandidātu nominēšanu"
Ārlietu ministrija
15.11.2023.
23-TA-1438
Par nekustamā īpašuma "Rīti - 1", Olaines pagastā, Olaines novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Aizsardzības ministrija
07.11.2023.
22-TA-3127
Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem
Iekšlietu ministrija
03.11.2023.
2009-TA-4468
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098
Satiksmes ministrija
03.11.2023.
2009-TA-4466
Nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 'eCall: laiks ieviest"
Satiksmes ministrija
02.11.2023.
2009-TA-4306
Par Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2275
Satiksmes ministrija
02.11.2023.
2009-TA-4357
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību saistībā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098
Satiksmes ministrija
02.11.2023.
2009-TA-4311
Par Latvijas Republikas nostājas projektu par 2009.gada 8.oktobra argumentētajā atzinumā minēto pārkāpuma procedūras lietu Nr.2009/0195
Satiksmes ministrija
01.11.2023.
22-TA-3494
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija
01.11.2023.
2012-TA-491
Par pamatnostādņu gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009.-2014.gadam īstenošanas gaitu
Satiksmes ministrija
01.11.2023.
2010-TA-3461
Par Pamatnostādņu gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009.–2014.gadam īstenošanas gaitu
Satiksmes ministrija
31.10.2023.
2014-TA-358
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes"
Satiksmes ministrija
31.10.2023.
2014-TA-2929
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcjā Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm""
Satiksmes ministrija
31.10.2023.
2015-TA-721
Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas priekšlikumiem iekšējās drošības stiprināšanai"
Satiksmes ministrija
30.10.2023.
2011-TA-2134
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Satiksmes ministrija
27.10.2023.
2011-TA-1582
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Satiksmes ministrija
26.10.2023.
2014-TA-2141
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"
Valsts kanceleja
25.10.2023.
2012-TA-768
Par Valsts prezidenta pagaidu darba telpas iekļaušanu kritiskās infrastruktūras kopumā
Valsts kanceleja
23.10.2023.
2017-TA-664
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0401
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2019-TA-103
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2013-TA-1607
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2015-TA-63
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0521
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2012-TA-2538
Par finansējuma palielinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas riskiem""
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanas riskiem”
Kultūras ministrija