Deklasificētie dokumenti

03.05.2023.
23-TA-755
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2023. gada 10.-16. aprīlī
Finanšu ministrija
06.02.2024.
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma “Kalvji”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
12.02.2024.
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma “Kalvji”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
06.02.2024.
23-TA-3145
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
12.02.2024.
23-TA-3145
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2787
Par nekustamā īpašuma "Fjordi" Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2742
Par nekustamā īpašuma "Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2730
Par nekustamo īpašumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.10.2023.
23-TA-2409
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2023. gada 9.-15. oktobrī
Finanšu ministrija
06.12.2023.
23-TA-2142
Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
07.12.2023.
23-TA-2142
Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
07.09.2023.
23-TA-2030
Par plānoto turpmāko rīcību un iespējamajiem tiesiskajiem risinājumiem saistībā ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktu no 2023. gada 1. septembra nav derīga pastāvīga uzturēšanās atļauja
Iekšlietu ministrija
12.10.2023.
23-TA-1793
Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
Klimata un enerģētikas ministrija
27.09.2023.
23-TA-1655
Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš", Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
02.10.2023.
23-TA-1655
Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš", Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
05.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
08.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
15.11.2023.
23-TA-1438
Par nekustamā īpašuma "Rīti - 1", Olaines pagastā, Olaines novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Aizsardzības ministrija
20.06.2023.
23-TA-1338
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
09.06.2023.
23-TA-1295
Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu
Ārlietu ministrija
19.05.2023.
23-TA-1238
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu "Eiropas Savienība – pusceļā uz Dienaskārtība 2030 ieviešanu"" 
Valsts kanceleja
05.06.2023.
23-TA-1171
Par rīcību ar Kioto protokola otrā perioda (2013.– 2020. gads) Kioto vienībām
Klimata un enerģētikas ministrija
02.06.2023.
23-TA-1171
Par rīcību ar Kioto protokola otrā perioda (2013.– 2020. gads) Kioto vienībām
Klimata un enerģētikas ministrija
01.11.2023.
22-TA-3494
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija
10.02.2023.
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija