Deklasificētie dokumenti

14.07.2022.
22-TA-192
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Izglītības un zinātnes ministrija
22.08.2022.
(22-TA-769) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
Ekonomikas ministrija
06.09.2022.
22-TA-2547
Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
Ekonomikas ministrija
21.09.2022.
22-TA-219
Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka"
Ekonomikas ministrija
18.10.2022.
22-TA-2993
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam
Finanšu ministrija
15.11.2022.
22-TA-2694
Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība
Satiksmes ministrija
20.12.2022.
21-TA-981
Informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem”
Iekšlietu ministrija
20.12.2022.
22-TA-1712
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
20.12.2022.
22-TA-3306
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
22.12.2022.
22-TA-1007
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2022. gada 22.-24. aprīlī
Finanšu ministrija
22.12.2022.
22-TA-2886
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2022. gada 14.-16. oktobrī
Finanšu ministrija
27.12.2022.
Informatīvais ziņojums “Par dubultās pilsonības izveidošanās un pastāvēšanas jautājumiem”
Iekšlietu ministrija
27.12.2022.
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"
Veselības ministrija
27.12.2022.
2020-TA-1797
Par informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamību nodrošināt papildus iemaksas Ārkārtas atbalsta instrumentā, lai nodrošinātu plašāku Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamību”
Veselības ministrija
27.12.2022.
2020-TA-2317
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"
Veselības ministrija
29.12.2022.
21-TA-1581
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
04.01.2023.
21-TA-1640
Informatīvais ziņojums “Par finansējumu Rojas ostas pārvaldei ostas infrastruktūras uzturēšanai”
Ekonomikas ministrija
10.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 12.-14.aprīļa Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
10.01.2023.
21-TA-823
Par infrastruktūras izbūves gaitu uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Iekšlietu ministrija
10.01.2023.
Pozīcija Nr.1 par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par ES Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālo sanāksmi 2019. gada 11.-12. aprīlī”
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības izbeigšanu akciju sabiedrībā "Nord Pool Holding" un kopuzņēmuma izveidošanu
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Rīkojuma projekts “Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības izbeigšanai akciju sabiedrībā "Nord Pool Holding" un kopuzņēmuma izveidošanai
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par ES Kohēzijas politikas Vispārējo lietu Padomi 2019. gada 25. jūnijā”
Finanšu ministrija