Deklasificētie dokumenti

10.02.2023.
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija
01.11.2023.
22-TA-3494
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija
15.11.2023.
23-TA-1438
Par nekustamā īpašuma "Rīti - 1", Olaines pagastā, Olaines novadā pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām
Aizsardzības ministrija
05.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
08.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
27.09.2023.
23-TA-1655
Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš", Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
02.10.2023.
23-TA-1655
Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš", Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
06.12.2023.
23-TA-2142
Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
07.12.2023.
23-TA-2142
Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2730
Par nekustamo īpašumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2787
Par nekustamā īpašuma "Fjordi" Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
19.12.2023.
23-TA-2742
Par nekustamā īpašuma "Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
06.02.2024.
23-TA-3145
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
06.02.2024.
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma “Kalvji”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
12.02.2024.
23-TA-3145
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
12.02.2024.
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma “Kalvji”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
28.03.2024.
24-TA-10
Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
03.04.2024.
24-TA-10
Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
17.04.2024.
24-TA-535
Par nekustamo īpašumu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
24.04.2024.
24-TA-535
Par nekustamo īpašumu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
17.05.2024.
22-TA-182
Informatīvais ziņojums "Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra rīcībā esošiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apjomiem"
Aizsardzības ministrija
09.06.2023.
23-TA-1295
Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2017-TA-1950
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ārlietu ministrija