Deklasificētie dokumenti

10.02.2023.
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Aizsardzības ministrija
05.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
08.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
27.09.2023.
23-TA-1655
Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš", Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
09.06.2023.
23-TA-1295
Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu
Ārlietu ministrija
29.06.2023.
22-TA-1504
Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
Ekonomikas ministrija
21.09.2022.
22-TA-219
Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka"
Ekonomikas ministrija
04.01.2023.
21-TA-1640
Informatīvais ziņojums “Par finansējumu Rojas ostas pārvaldei ostas infrastruktūras uzturēšanai”
Ekonomikas ministrija
22.08.2022.
(22-TA-769) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
Ekonomikas ministrija
06.09.2022.
22-TA-2547
Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
Ekonomikas ministrija
20.06.2023.
23-TA-1338
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (MK 22.02.2011. sēde; prot. Nr.11 77.§; 2011-TA-439)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" (2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
11.01.2023.
21-TA-236
Par 2021. gada 11.-17. oktobra Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku valdes gada sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 23.04.2012. sēde; prot. Nr.21 1.§; 2012-TA-912)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052" (MK 12.03.2013. sēde; prot. Nr.14 43.§; 2013-TA-520)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013 gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu" (MK 05.11.2013.sēde; prot. Nr.58 57.§; 2013-3129)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210 (MK 14.07.2015. sēde; prot. Nr.34 56.§; 2015-TA-1483)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2012/0094 (MK 20.03.2012. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2012-TA-599)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0079 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 29.§; 2020-TA-389)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai (MK 30.07.2013. sēde; prot. Nr.41 101.§; 2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par informatīvo ziņojumu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (2011-TA-439)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2045 (MK 30.04.2019. sēde; prot. Nr.22 29.§; 2019-TA-756)
Finanšu ministrija