Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
22-TA-2430
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Zemkopības ministrija
Politikas jomas
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
05.10.2022. - 19.10.2022.