Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Projekta ID
21-TA-671
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Ekonomikas ministrija
Politikas jomas
Enerģētika
Publikācijas datums vestnesis.lv
22.03.2022.
Publikācijas nr. vestnesis.lv
2022/57.6
Publicētais dokuments vestnesis.lv
https://vestnesis.lv/op/2022/57.6
Dokumenti
Papildu dokumenti (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 26.01.2021. e-pasta vēstule “VSS - 37 un VSS – 38”)Papildu dokumenti (Valsts kancelejas 04.02.2021. e-pasta vēstule “VK Atzinums par VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (AS “RĪGAS SILTUMS” 28.01.2021. atzinums N-2021/547 “Par MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 561 grozījumu projektu”)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 13.04.2021 e-pasta vēstule “Pārs.: Noteikumu projekts atkārtotai saskaņošanai (VSS-37)”)Papildu dokumenti (Ārvalstu investoru padomes Latvijā 13.04.2021. atzinums Nr. 26/2021 “Par Ekonomikas ministrijas plānotajām izmaiņām obligātā elektroenerģijas iepirkuma tiesiskajā regulējumā”)Papildu dokumenti (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.06.2021. e-pasta vēstule “Atb. Par precizçto projektu saskaòoðanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Būvniecības valsts kontroles biroja 22.06.2021. vēstule Nr. 1-7.2/2021/1879-nd “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37 un VSS-38)”)Papildu dokumenti (Vēstule Vēstnesim par publikācijas precizēšanu (MK not. Nr.176))Papildu dokumenti (Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (aktualizēta))Papildu dokumenti (Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem)Papildu dokumenti (Būvniecības valsts kontroles biroja 15.04.2021. atzinums Nr. 1-7.2/2021/1114-nd “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37 un VSS-38)”)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas bioenerģijas asociācija” 13.04.2021. vēstule “Par iebildumiem un jautājumiem saistībā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 560 un 561 grozījumu projektiem (31.03.2021. redakcijā)”)Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 19.06.2021. e-pasta vēstule “Par precizēto noteikumu projektu saskaņošanu, VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.01.2021. atzinums Nr. 1-22/917 “Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"” (VSS-37)”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 29.01.2021. atzinums Nr. 9.1-4e/228/2021 “Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””)Papildu dokumenti (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.01.2021. atzinums Nr. 1-2.40/209 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” (VSS – 37)”)Papildu dokumenti (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.04.2021 e-pasta vēstule Nr.2-2.40/1037 “Atb.: Noteikumu projekti atkārtotai saskanošanai - VSS-38 un VSS-37”)Papildu dokumenti (Akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs" 13.04.2021. atzinums Nr. 40VL00-11/31 “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37, VSS-38)”)Papildu dokumenti (SIA “Energy Resources CHP, RSEZ” 13.04.2021. vēstule “IEBILDUMI (pret 2021.gada 31.marta redakciju grozījumiem VSS-37)”)Papildu dokumenti (Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas 02.02.2021. atzinums 1-02-2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” redakciju, kas izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 14. Janvārī”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 13.04.2021. atzinums Nr. 9.1-4e/736/2021 “Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””)Papildu dokumenti (Biedrības “Intelligent Environment” 13.04.2021. vēstule “Par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 07.03.2022. atzinums)Papildu dokumenti (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 28.01.2021. atzinums Nr. 2021/100 “Par Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Latvijas Darba devēju konfederācijas 28.01.2021. atzinums Nr. 2-10/6 “Atzinums par Ekonomikas ministrijas sagatavoto normatīvā akta projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (VSS- 37)”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 22.06.2021. e-pasta vēstule “Par precizēto projektu saskaņošanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 01.02.2021. atzinums Nr. 1-9.1/97 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""”)Papildu dokumenti (Valsts kancelejas 14.06.2021. e-pasta vēstule “Par precizēto projektu VSS-37 un VSS-38 saskaņošanu”)Papildu dokumenti (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.06.2021. vēstule Nr. 12.2-1/6023 “Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” (VSS-37)”)Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 30.01.2021. atzinums Nr. 12/A-7/528 “Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"" VSS-37”)Papildu dokumenti (Akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs" 29.01.2021. atzinums Nr. 40VL00-11/7 “Par Ministru kabineta noteikumu Nr.560 un Nr.561 grozījumiem”)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas bioenerģijas asociācija” 25.01.2021. atzinums “Par iebildumiem un jautājumiem saistībā ar Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 560 un 561 grozījumu projektiem”)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas biogāzes asociācija” 29.01.2021. atzinums Nr. 04-01/21 “Par Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (VSS-37)”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 09.03.2021. papildu atzinums Nr. 9.1-4e/475/2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”””)Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 14.04.2021. atzinums Nr. 12/A-7/2065 “Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" VSS-37”)Papildu dokumenti (Valsts kancelejas 16.04.2021. e-pasta vēstule “Atkārtotais atzinums par MK noteikumu projektu (VSS-37)”)Papildu dokumenti (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.04.2021. atzinums Nr. 1-22/3606 “Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” (VSS-37)”)Papildu dokumenti (Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas 12.04.2021. vēstule Nr. 1-04-2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” aktualizēto redakciju uz 2021. gada 31. Martu”)Papildu dokumenti (Lauksaimniecības biogāzes apvienības 14.04.2021. vēstule “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas biogāzes asociācija” 13.04.2021. vēstule Nr. 03-04/21 “Par Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (VSS-37)”)Papildu dokumenti (AS “RĪGAS SILTUMS” 13.04.2021. vēstule Nr. N-2021/2228 “Par MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 561 grozījumu projektu”)Papildu dokumenti (SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 14.06.2021. vēstule Nr. 3.3-820214712N “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37, VSS-38)”)Papildu dokumenti (Biedrības "Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija" 19.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 15.06.2021. e-pasta vēstule “Re: Par precizēto projektu saskaņošanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Latvijas biogāzes asociācijas 22.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (Biedrības "INTELLIGENT ENVIRONMENT" 18.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (SIA “Energy Resources CHP, RSEZ” 22.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 19.06.2021. e-pasta vēstule “Atb.: Par precizēto projektu saskaņošanu VSS-37 un VSS-38”)
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
16.12.2021. 09:10
Valsts sekretāru 16.12.2021. sanāksme attālināti
Atlikts
13.01.2022. 09:10
Valsts sekretāru 13.01.2022. sanāksme attālināti
Pieņemts
08.03.2022. 14:30
Ministru kabineta 08.03.2022. sēde (sēdes sākums plkst. 14.30)
Pieņemts