Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""

Projekta ID
21-TA-656
Tiesību akta nosaukums
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Ekonomikas ministrija
Politikas jomas
Enerģētika
Publikācijas datums vestnesis.lv
22.03.2022.
Publikācijas nr. vestnesis.lv
2022/57.7
Publicētais dokuments vestnesis.lv
https://vestnesis.lv/op/2022/57.7
Dokumenti
Papildu dokumenti (Valsts kancelejas 04.02.2021. e-pasta vēstule “VK Atzinums par VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 19.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (AS “Enefit green” 22.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (Vēstule Vēstnesim par publikācijas precizēšanu (MK not. Nr.177))Papildu dokumenti (Latvijas pašvaldību savienības 01.02.2021. atzinums Nr. 202101/SAN3097/NOS61 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību" (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 26.01.2021. e-pasta vēstule “VSS - 37 un VSS – 38”)Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 30.01.2021. atzinums Nr. 12/A-7/529 “Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību" VSS-38”)Papildu dokumenti (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.06.2021. vēstule Nr. 12.2-1/6022 “Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 22.06.2021. e-pasta vēstule “Par precizēto projektu saskaņošanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.06.2021. e-pasta vēstule “Atb. Par precizçto projektu saskaòoðanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Būvniecības valsts kontroles biroja 22.06.2021. vēstule Nr. 1-7.2/2021/1879-nd “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37 un VSS-38)”)Papildu dokumenti (Biedrības "Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija" 18.06.2021. atzinums)Papildu dokumenti (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 15.06.2021. e-pasta vēstule “Re: Par precizēto projektu saskaņošanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Latvijas biogāzes asociācijas 22.06.2021. e-pasta vēstule “LBA atzinums par MK 560 un MK561 noteikumiem”)Papildu dokumenti (Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (aktualizēta))Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas bioenerģijas asociācija” 25.01.2021. atzinums “Par iebildumiem un jautājumiem saistībā ar Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 560 un 561 grozījumu projektiem”)Papildu dokumenti (Akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs" 29.01.2021. atzinums Nr. 40VL00-11/7 Par Ministru kabineta noteikumu Nr.560 un Nr.561 grozījumiem”)Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 14.04.2021. atzinums Nr. 12/A-7/2066 “Par precizēto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību" VSS-38”)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 13.04.2021 e-pasta vēstule “Atb.: Noteikumu projekts atkārtotai saskaņošanai (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Valsts kancelejas 16.04.2021. e-pasta vēstule “Atkārtotais atzinums par MK noteikumu projektu (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.04.2021. atzinums Nr. 1-22/3605 “Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Būvniecības valsts kontroles biroja 15.04.2021. atzinums Nr. 1-7.2/2021/1114-nd “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37 un VSS-38)”)Papildu dokumenti (Mazās hidroenerģētikas asociācijas 12.04.2021. atzinums Nr. 1-4-2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību””, redakcijā uz 2021. gada 31. martu piedāvāto regulējumu attiecībā uz hidroelektrostacijām piemērojamajām līmeņatzīmēm”)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 01.07.2021. e-pasta vēstule “Pārs.: Par precizēto projektu saskaņošanu VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Valsts kancelejas 14.06.2021. e-pasta vēstule “Par precizēto projektu VSS-37 un VSS-38 saskaņošanu”)Papildu dokumenti (Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 01.02.2021. atzinums Nr. 1-9.1/96 “Par noteikumu projektu "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"”)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 07.03.2022. atzinums)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas biogāzes asociācija” 29.01.2021. atzinums Nr. 03-01/21 “Par Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (VSS-38)”)Papildu dokumenti (SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” 14.06.2021. vēstule Nr. 3.3-820214712N “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37, VSS-38)”)Papildu dokumenti (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 28.01.2021. atzinums Nr. 2021/100 “Par Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem VSS-37 un VSS-38”)Papildu dokumenti (Mazās hidroenerģētikas asociācijas 02.02.2021. Nr. 1-02-2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību””, redakciju, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 14. janvārī, piedāvāto regulējumu attiecībā uz hidroelektrostacijām piemērojamajām līmeņatzīmēm”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 13.04.2021. atzinums Nr. 9.1-4e/735/2021 “Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību””)Papildu dokumenti (Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas 12.04.2021. vēstule Nr. 1-04-2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” aktualizēto redakciju uz 2021. gada 31. Martu”)Papildu dokumenti (Lauksaimniecības biogāzes apvienības 14.04.2021. vēstule “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas bioenerģijas asociācija” 13.04.2021. vēstule “Par iebildumiem un jautājumiem saistībā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 560 un 561 grozījumu projektiem (31.03.2021. redakcijā)”)Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas biogāzes asociācija” 13.04.2021. vēstule Nr. 02-04/21 “Par Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Biedrības “LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA” 13.04.2021. vēstule Nr. 17/04-21 “Par Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” projektu”)Papildu dokumenti (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.01.2021. atzinums Nr. 1-22/916 “Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 29.01.2021. atzinums Nr. 9.1-4e/209/2021 “Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību””)Papildu dokumenti (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.01.2021. atzinums Nr. 1-2.40/210 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” (VSS – 38)”)Papildu dokumenti (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 13.04.2021 e-pasta vēstule Nr.2-2.40/1037 “Atb.: Noteikumu projekti atkārtotai saskanošanai - VSS-38 un VSS-37”)Papildu dokumenti (Akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs" 13.04.2021. atzinums Nr. 40VL00-11/31 “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem (VSS-37, VSS-38)”)Papildu dokumenti (Ārvalstu investoru padomes Latvijā 13.04.2021. atzinums Nr. 26/2021 “Par Ekonomikas ministrijas plānotajām izmaiņām obligātā elektroenerģijas iepirkuma tiesiskajā regulējumā”)Papildu dokumenti (Biedrības “Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība” 13.04.2021. vēstule Nr. 2021-04/01 “Par Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību””)Papildu dokumenti (AS “Enefit Green” 13.04.2021. vēstule “IEBILDUMI pret grozījumiem VSS-38”)Papildu dokumenti (SIA “ALL Transporting” 13.04.2021. vēstule “IEBILDUMI pret Grozījumu Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” projektu (VSS-38)”)Papildu dokumenti (Latvijas Darba devēju konfederācijas 28.01.2021. atzinums Nr.2-10/5 “Atzinums par Ekonomikas ministrijas sagatavoto normatīvā akta projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” (VSS- 38)”)Papildu dokumenti (Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas 02.02.2021. atzinums 1-02-2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” redakciju, kas izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 14. Janvārī”)Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 09.03.2021. papildu atzinums Nr. 9.1-4e/475/2021 “Par Ministru kabineta noteikumu projektiem “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”””)
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
16.12.2021. 09:10
Valsts sekretāru 16.12.2021. sanāksme attālināti
Atlikts
13.01.2022. 09:10
Valsts sekretāru 13.01.2022. sanāksme attālināti
Pieņemts
08.03.2022. 14:30
Ministru kabineta 08.03.2022. sēde (sēdes sākums plkst. 14.30)
Pieņemts