Ministru kabineta 07.03.2023. sēde

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
Informatīvais ziņojums "Par sadarbības principiem ar trešajām valstīm"
E. Rinkēvičs
Andžejs Viļumsons (ĀM);
Katarina Plātere (ĀM)
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Ilonda Stepanova (SAM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""
[5 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījumi Segto obligāciju likumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas noteikumi"
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises vietām"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.8
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanai"
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Zvejas produktu ražotāju organizāciju, akvakultūras produktu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumi"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
2.19
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.20
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
2.21
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
[6 dokumenti]
A. Čakša
Liene Voroņenko (VISC)
Pieņemts
3.4
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Mediju satura integrācija Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Karīna Bandere (LNB)
Pieņemts
3.5
Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Olga Zeile (TM);
Vita Narnicka (VZD)
Pieņemts
3.6
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
3.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 680 "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Liene Voroņenko (VISC)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība" ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem" 1.1.1.1.i.1. pasākuma īstenošanu"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Andis Strods (SAM);
Ligita Austrupe (SAM)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 13.-14. marta sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 14. marta sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
L. Meņģelsone
Ineta Popēna (ZVA);
Kārlis Panteļējevs (VM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju piensaimniecības nozarē saistībā ar svaigpiena iepirkuma cenu pazemināšanos un nepieciešamām rīcībām situācijas stabilizēšanai"
[3 dokumenti]
D. Šmits
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Ieva Jaunzeme (VID)
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Ieva Jaunzeme (VID)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dins Merirands (SAM)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0127
[1 dokuments]
I. Indriksone
Marina Blašķe (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.–10. marta sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Kristīne Pommere (TM);
Liene Jenča (TM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 8.-9. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs
Sabīne Nortone (ĀM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Inguna Berķe (ĀM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420253021
[1 dokuments]
L. Meņģelsone
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420174922
[1 dokuments]
L. Meņģelsone
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par noslēgto līgumu starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotājiem par vakcīnu pret Covid-19 iepirkumiem izvērtējumu un EK priekšlikumiem par turpmāko rīcību"
L. Meņģelsone
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Zinta Rugāja (NVD)
Pieņemts