Ministru kabineta 15.03.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-2s
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Slepeni
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Jānis Kažociņš (LVPK)
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.2
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par atteikumu noteikt laukumu "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumus "K5O" un "K5O-1" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lūki" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"
[4 dokumenti]
N. Puntulis (FM)
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" sagatavošanas grafiku"
[3 dokumenti]
N. Puntulis (FM)
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.7
Likumprojekts "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
[4 dokumenti]
J. Bordāns (LM)
Pieņemts
2.8
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu"
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.9
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
[35 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.10
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Kristīne Kinča (LPS)
Pieņemts
2.11
Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvju deleģēšanu Vienotās patentu tiesas Administratīvajā komitejā, Budžeta komitejā un Konsultatīvajā komitejā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.13
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.15
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.16
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Bordāns (LM)
Pieņemts
2.17
(iekļauts papildus) Par Ministru prezidenta A. K. Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
2.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Rīkojuma projekts "Par Imantu Jurevičiu"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
3.2
Rīkojuma projekts "Par Laumu Muižnieci"
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Lauma Muižniece (LZP)
Pieņemts
3.3
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns (LM)
Gita Oškāja (LBAS);
Ineta Vjakse (LM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Kārkliņš (IZM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalsta sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā 2014.-2019. gadā"
[5 dokumenti]
T. Linkaits (ĀM)
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajā programmā "Managed IT collaboration in taxation (MANITC V)""
[2 dokumenti]
N. Puntulis (FM)
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 17. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Andris Ķēniņš (VARAM);
Dagnis Dubrovskis (VARAM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tūrisma ministru 2022. gada 17.-18. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2020. gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Intars Eglītis (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta
6.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
6.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""
[5 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
[2 dokumenti]
N. Puntulis (FM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Euro grupas 2022. gada 14. marta un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 15. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
N. Puntulis (FM)
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 21. marta sanāksmei
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. marta sanāksmei
[3 dokumenti]
T. Linkaits (ĀM)
Jānis Bērziņš (ĀM);
Linda Krūmiņa (ĀM)
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem un 4.marta sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
T. Linkaits (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
7.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības ministru 2022. gada 16. marta videokonferencē "Koordinēta un solidāra Eiropas atbildes reakcija izglītības jomā uz karu Ukrainā" izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Anita Vahere-Abražune (IZM);
Santa Šmīdlere (IZM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420150422
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
8.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420150022
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 18. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 3 4. §) 2. punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"
[1 dokuments]
A. Pabriks
Gatis Ozols (VARAM)
Pieņemts
8.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.5
(iekļauts papildus) Par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanas aktuālo situāciju
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Kārkliņš (IZM);
Santa Šmīdlere (IZM);
Signe Jantone (FM)
8.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Moderna vakcīnām
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Bokta (NVD);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts