Ministru kabineta 21.03.2023. sēde

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens (ĀM)
Pieņemts
1.2
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Mārtiņš Auders (EM)
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums""
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kauguru ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""
[4 dokumenti]
R. Čudars
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""
[4 dokumenti]
R. Čudars
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V850", "V882", "V883", "V890" un "V891" Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"
[22 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.13
Par Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44 16. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""
[5 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi"
[4 dokumenti]
M. Kučinskis (VARAM)
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mazcaunītes" pārņemšanu valsts īpašumā"
[6 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
1.17
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Galdupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
1.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Rīkojuma projekts "Par Mārtiņu Baltmani"
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Mārtiņš Baltmanis (VUGD)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par Kaspara Rožkalna atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un  Anda Zariņa iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā"
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Andis Zariņš (EM);
Ieva Zaharāne (EM)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par atļauju Andim Zariņam savienot amatus"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Andis Zariņš (EM);
Ieva Zaharāne (EM)
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.5
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Edīte Kanaviņa (IZM);
Sanita Vanaga (IZM)
Atlikts
2.6
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Edīte Kanaviņa (IZM);
Sanita Vanaga (IZM)
Atlikts
2.8
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Ieva Kalderauska (NEPLP);
Inga Birzniece (VM);
Astrīda Stirna ();
Baiba Liepiņa (Latvijas Reklāmas asociācija);
Dzintars Mozgis (SPKC);
Elīna Feldberga (Latvijas Raidorganizāciju asociācija);
Gija Grasis (KP);
Inese Gobiņa ();
Ingemārs Vekteris (Latvijas Raidorganizāciju asociācija);
Iveta Pudule ();
Liene Sīle ();
Līga Daugaviete (KP)
Pieņemts
2.9
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Atlikts
2.10
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Atlikts
2.11
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Edīte Kanaviņa (IZM);
Liene Voroņenko (VISC);
Sanita Vanaga (IZM)
Pieņemts
2.12
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
Plāna projekts "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2023.-2024. gadam" 
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Jānis Bekmanis (IEM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Anita Krūmiņa (CFLA);
Armands Eberhards (FM);
Diāna Rancāne (FM);
Edgars Šadris (FM)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Gunta Arāja (IZM)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[7 dokumenti]
L. Meņģelsone
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs)
[6 dokumenti]
J. Vitenbergs
Annija Novikova (SAM);
Artis Lapiņš (IUB);
Inga Bērziņa (FM);
Andris Eglons (KP);
Gints Burks (LPPA);
Ivo Ošenieks (LPPA);
Jānis Ilsteris (KP);
Juris Gaiķis (KP);
Kristians Godiņš (ATD);
Vizma Bahareva (ATD)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 26. janvāra Argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2103
[1 dokuments]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Par 2023. gada 23.-24. marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Ašeradens (ĀM)
Gatis Bērziņš (ĀM);
Gatis Šneiders (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2076
D. Šmits
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0028
[1 dokuments]
A. Ašeradens
Jana Salmiņa (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027
[1 dokuments]
I. Indriksone
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Informatīvais ziņojums "Programmas "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programma, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" rādītāju novērtējums"
[1 dokuments]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM);
Gatis Sniedziņš (ALTUM);
Kristīne Kapusta (ALTUM)
Pieņemts
7.2
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi"
R. Čudars
Līga Kurevska (KEM);
Gatis Junghāns (AST);
Gunta Jēkabsone (AST);
Ivars Kronenbergs (AST)
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271521
[1 dokuments]
L. Meņģelsone
Pieņemts
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-01-03
[1 dokuments]
D. Šmits
Arvīds Ozols (ZM)
Pieņemts