Ministru kabineta 09.11.2021. sēde attālināti

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums""
[6 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"
[7 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.3
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Gatis Junghāns (AST);
Guntars Baļčūns (Latvenergo);
Ivars Golsts (Latvenergo)
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.6
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojuma Nr. 324 "Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""
[21 dokuments]
T. Linkaits
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Smilškalni" , Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) pārbūves projekta īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.14
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.15
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
[23 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Pieņemts
1.19
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Pieņemts
1.20
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lāču iela" pārņemšanu valsts īpašumā"
[10 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Pieņemts
1.21
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
[7 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā"
[9 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros"
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (N. Puntulis)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par Daigu Avdejanovu"
[6 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Daiga Avdejanova ()
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
[8 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Inga Bērziņa (FM);
Ingūna Draudiņa (VARAM);
Jolanta Plūme (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Zobārstniecības amalgamas lietošanas pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.-2020. gadam ietekmes izvērtējumu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Anita Segliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumu 2021. gada 11. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Inguna Berķe (ĀM);
Zigmārs Zilgalvis (ĀM)
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/apakšprogrammās 2021. gadā"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Ināra Dundure (LPS);
Inese Kaupere (VM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kristafers Zeiļuks (LSA);
Liene Cipule (NMPD);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ();
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA);
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Liene Otto (VID);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Kalsone (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.8
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.10
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.11
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
4.12
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Larijs Martinsons (FM);
Liene Jaunroze (FM);
Sabīne Ālmane (FM);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.13
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Kristafers Zeiļuks (LSA);
Kristīne Kļaviņa (VM);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru tikšanos 2021. gada 15. novembrī"
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Ieva Lapiņa (ĀM);
Kristīne Gulbe (ĀM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2103
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2021. gada 8. novembra Euro grupas un 2021. gada 9. novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei
[1 dokuments]
J. Reirs
Klinta Krauze-Tola (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM);
Baiba Zukula ()
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021. gada 12. novembra sanāksmei
[2 dokumenti]
J. Reirs
Antra Esenberga (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2100
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par kontu atvēršanu Valsts kasē"
[1 dokuments]
J. Reirs
Anita Popova (KASE);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
M. Golubeva
Ieva Jaunzeme (VID);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.3
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Ilze Šķiņķe (VM);
Kitija Kravale (VM);
Vladislava Marāne (VM)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.14
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.15
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.16
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253821
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.17
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.18
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.19
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.20
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.21
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.22
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.23
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.24
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.25
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420255721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.26
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.27
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.28
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.29
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420256521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.30
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.31
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.32
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.33
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.34
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.35
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.36
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.37
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.38
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420258921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.39
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.40
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.41
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.42
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Papildu paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.43
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420260121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.44
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420260021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.45
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420253021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.46
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Pieņemts