Ministru kabineta 23.11.2021. sēde attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
0.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011. gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"
[2 dokumenti]
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
0.2
TA-11s
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
M. Golubeva
Andris Pelšs (ĀM);
Dimitrijs Trofimovs (IEM);
Guntis Pujāts (VRS);
Jānis Garisons (AM)
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
[26 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.4
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. septembra rīkojumā Nr. 470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.11
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"
[8 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.12
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) segas pārbūves projekta īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.14
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"
[19 dokumenti]
T. Linkaits (TM)
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.16
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.17
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""
[6 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā"
[15 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.22
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra rīkojumā Nr. 22 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2021"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""
[18 dokumenti]
A. Muižniece
Ināra Dundure (LPS);
Jolanta Plūme (FM);
Santa Šmīdlere (IZM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes 2021. gada 26. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Ilze Oša (VARAM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ināra Dundure (LPS);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kaspars Bērziņš (VM);
Liene Cipule (NMPD);
Sergejs Ņikišins (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca");
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 55 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu slimnīcu kapacitātes celšanu Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Indra Dreika (VM);
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 29.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0465
[1 dokuments]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Gunvaldis Davidovičs (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0466
[1 dokuments]
J. Reirs
Agnese Senčilo (FM);
Inga Bērziņa (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0463
[1 dokuments]
A. T. Plešs
Kristīne Jankovska (VARAM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferencē 2021. gada 30. novembrī – 3. decembrī un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2021. gada 29. novembrī" un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferenci"
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Inguna Berķe (ĀM);
Zigmārs Zilgalvis (ĀM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 30. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0461 un Nr. 2021/0462
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-542/21 Mikrotīkls
[2 dokumenti]
T. Linkaits (TM)
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 29. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0464
[1 dokuments]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Dina Buse (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021. gada 25. novembra sanāksmei
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5.9
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021. gada 29.-30. novembra sanāksmei
N. Puntulis
Sarmīte Catlaka (KM)
Pieņemts
5.10
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 26. novembra sanāksmei
A. Muižniece
Pieņemts
5.11
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru 2021. gada 29.-30. novembra sanāksmei
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu palīdzības stratēģiskās komunikācijas jomā pieņemšanu ar Covid-19 ierobežošanu saistītās epidemioloģiskās drošības integrētās komunikācijas kampaņas izplatīšanai"
A. K. Kariņš
Rihards Bambals (VK)
Pieņemts
6.2
Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
6.3
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju lietā pret "Staur Eiendom" AS, "EBO Invest" AS un "Rox Holding" AS"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Inguna Strautmane (SAM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM);
Sabīne Plūme (SAM)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Papildu paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420257421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.14
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.15
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.16
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.17
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.18
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.19
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.20
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.21
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.22
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.23
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.24
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.25
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.26
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.27
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.28
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.29
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.30
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.31
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.32
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.33
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"
M. Golubeva
Pieņemts
6.34
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pārstāvības nodrošināšanu ierosinātajās administratīvajās lietās par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.3. apakšpunktu"
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Ilze Šķiņķe (VM)
Pieņemts