Ministru kabineta 28.09.2021. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Reirs)
Pieņemts
1.2
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.4
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.10
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"'
[7 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.17
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.18
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[5 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.19
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai"
[7 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.20
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.21
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.377 "Latvijas Antidopinga biroja nolikums""
[14 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"
[15 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.3
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.4
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.5
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.6
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.7
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Kļaviņa Līga (FM);
Šķibele Egita (FM);
Zitcere Aija (FM)
Pieņemts
2.8
Likumprojekts "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Roze Maira (PMLP)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021.-2023. gadam"
[6 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Āmare - Pilka Solvita (FM);
Ozola Sintija (FM)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
[8 dokumenti]
J. Reirs
Dālderis Ints (FM);
Krūmiņa Anita (CFLA);
Rancāne Diāna (FM);
Šadris Edgars (FM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 21.-23. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Šaicāns Edijs (EM)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Bērziņš Jānis (ĀM);
Kurme Astra (ĀM);
Spiridonova Ilze (ĀM)
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada 6. oktobra ES-Rietumbalkānu samitu"
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Apala Solvita (ĀM);
Kurme Astra (ĀM);
Spiridonova Ilze (ĀM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Cipule Liene (NMPD);
Dundure Ināra (LPS);
Heiberga Dita (NMPD);
Kiukucāne Ilona (LDDK);
Kņigins Boriss (VM);
Meņģelsone Līga (LDDK);
Perevoščikovs Jurijs (SPKC);
Plūme Jolanta (FM);
Pumpiņš Jānis (LDDK);
Sergejs Ņikišins (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca");
Šāberte Laura (VI);
Vanaga Inga (LIZDA)
Pieņemts
5.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Dundure Ināra (LPS);
Jaunzeme Ieva (VID);
Juhņēviča Eva (NVD);
Kasparāns Āris (NVD);
Kiukucāne Ilona (LDDK);
Kņigins Boriss (VM);
Meņģelsone Līga (LDDK);
Milaševiča Inga (NVD);
Plūme Jolanta (FM);
Pumpiņš Jānis (LDDK);
Stade Zane (ZVA);
Šāberte Laura (VI);
Vanaga Inga (LIZDA)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Kņigins Boriss (VM);
Ozoliņa Gundega (VM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Bērziņš Kaspars (VM);
Dambīte Daiga (IZM);
Feldmane Jana (VM);
Jaunzeme Ieva (VID);
Kārkliņš Raimonds (IZM);
Meņģelsone Līga (LDDK);
Plūme Jolanta (FM);
Pumpiņš Jānis (LDDK);
Severs Edgars (IZM);
Vanaga Inga (LIZDA);
Zeiļuks Kristafers (LSA)
Pieņemts
6. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.2
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Plūme Jolanta (FM);
Priede Arta (FM);
Robežniece Daina (FM);
Šņucins Ilmārs (FM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
[4 dokumenti]
T. Linkaits (TM)
Ilgaža Inita (TM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2021. gada vispārējā budžeta grozījumu projekts Nr. 4 "Ieņēmumu atjauninājums, ņemot vērā Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu stāšanos spēkā 2021. gada 1. jūnijā, atjaunināto pašu resursu prognozi un citus ieņēmumus""
[1 dokuments]
J. Reirs
Esenberga Antra (FM);
Sakss Nils (FM)
7.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Labāks regulējums: apvienojam spēkus, lai izstrādātu labākus tiesību aktus""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Rone Māra (EM)
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija
J. Vitenbergs
Šaicāns Edijs (EM)
7.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī - 12. novembrī"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Vesere Rudīte (VARAM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma iemesliem un turpmākajām prognozētajām tendencēm"
J. Vitenbergs
Miķelsons Jānis (SPRK);
Šaicāns Edijs (EM);
Šņuka Rota (SPRK);
Upena Anna (SPRK);
Zjurikova Marija (EM)
8.2
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Imants Paeglītis (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca");
Kņigins Boriss (VM);
Plūme Jolanta (FM);
Tomsone Agnese (VM)
Pieņemts