Ministru kabineta 07.12.2021. sēde attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" pārbūvei"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.10
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
[5 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 396 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.14
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunzemnieki-2" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"
[9 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu brīvprātīgo iemaksu ANO Miera veidošanas fondā 2021. gadā"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
[4 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""
[4 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā"
[3 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""
[4 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Pieņemts
1.29
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 91 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi"
[14 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.30
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.33
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2. Informatīvie ziņojumi
2.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020. gadā"
[2 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" projektu "Iedzīvotāju veselības informācijas izpētes infrastruktūra - PHIRI""
[9 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Inga Selecka (SPKC)
Pieņemts
2.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
2.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā"
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zaiga Pūce (SIF)
Pieņemts
3. Ministru kabineta lieta (I)
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par pieeju bankomātiem lielajos tirdzniecības centros)
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta (II)
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca")
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Ieva Jaunzeme (VID);
Indra Kārkliņa (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""
[4 dokumenti]
A. Muižniece (FM)
Indra Kārkliņa (VID);
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Sabīne Ālmane (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.10
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu piešķiršanu ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaistes piemaksu personu vecumā no 60 gadiem pirmreizējās vakcinācijas pret Covid-19 prioritizēšanai īpaši augstas vīrusa cirkulācijas periodā"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Eva Juhņēviča (NVD);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.13
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Olga Bogdanova (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Olga Bogdanova (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.15
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.16
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sesto Austrumu partnerības samitu 2021. gada 15. decembrī"
[2 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Ieva Lapiņa (ĀM);
Kristīne Gulbe (ĀM)
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2021. gada 16.-17. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Aelita Čākure (ĀM);
Astra Kurme (ĀM);
Ilze Spiridonova (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada 6. decembra Euro grupas un 2021. gada 7.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem"
[1 dokuments]
A. Muižniece (FM)
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 13. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 14. decembra sanāksmei
[2 dokumenti]
K. Gerhards (ĀM)
Jānis Bērziņš (ĀM);
Linda Krūmiņa (ĀM)
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 9.-10. decembra sanāksmei
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 9.-10. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Kristīne Pommere (TM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 12.-13. decembra sanāksmei
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420261621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420278321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420279121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-40-0103
[1 dokuments]
M. Golubeva
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību 2021. gadā, prognozēm 2022. gadā un bērnu vakcināciju pret Covid-19"
D. Pavļuts
Armīns Kalniņš (NVD);
Inese Kaupere (VM);
Signe Bokta (NVD)
Pieņemts