Ministru kabineta 18.10.2022. sēde

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešanu"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.3
22-TA-17k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā)  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bluks-Savickis pret Latviju"
I. Indriksone (ĀM)
Pieņemts
1.4
22-TA-16k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā)  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Krēsliņa pret Latviju"
I. Indriksone (ĀM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr.  606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Noteikumi par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamiem"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada pašvaldībai projekta "Daudzfunkcionālas mācību bāzes, kas piemērota valsts aizsardzības mācības un interešu izglītības Jaunsardze audzēkņu apmācībai, izveide" īstenošanai"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai Litenes nometnes vietas labiekārtošanai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumos Nr. 531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamai mājai Daugavgrīvas ielā 74A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nodošanu privatizācijai"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
[33 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 652 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""
[5 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 41 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""
[5 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""
[5 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.21
Rīkojuma projekts "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku rīcības komiteju"
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.23
Noteikumu projekts "Ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējuma veikšanas kārtība"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.26
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""
[9 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.27
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.28
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
2.29
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 597 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.30
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos"""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.31
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.32
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Energoefektivitātes monitoringa noteikumi"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Andrejs Apaņuks (EM);
Dmitrijs Skoruks (EM);
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
2.34
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.36
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.38
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.39
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra rīkojumā Nr. 53 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.40
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 994 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.41
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Reinis Bērziņš (ALTUM)
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" piešķirtā finansējuma izmantošanu atbalsta pasākumiem pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanai"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Reinis Bērziņš (ALTUM)
Pieņemts
2.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Reinis Bērziņš (ALTUM)
Pieņemts
2.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Edijs Šaicāns (EM);
Līga Rozentāle (EM)
Pieņemts
2.45
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 377 "Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
2.46
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.47
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.48
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.49
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu un nozīmīgu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.50
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.51
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.52
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.53
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.54
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.55
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.56
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.57
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.58
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par prioritārā pasākuma finansējuma pārdali"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.59
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2021. gadu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
2.60
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (N. Puntulis)
Pieņemts
3.2
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (N. Puntulis)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūlijam"
[3 dokumenti]
I. Indriksone (ĀM)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Ogres novadā un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pārējos Latvijas novados"
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Inga Lukjanoviča (SAM);
Kristiāns Godiņš (ATD)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Transporta ministru padomes 2022. gada 20.-21. oktobrī izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (FM)
Armands Eberhards (FM);
Diāna Rancāne (FM);
Edgars Šadris (FM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 20.-21. oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
[3 dokumenti]
I. Indriksone (ĀM)
Gatis Bērziņš (ĀM);
Gatis Šneiders (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 24. oktobra sanāksmei
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Andris Ķēniņš (VARAM);
Dagnis Dubrovskis (VARAM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Jānis Garisons (AM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Vēstules projekts "Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku"
[1 dokuments]
A. K. Kariņš (FM)
Andrejs Birums (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.3
Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās robežas stiprināšanas tehniskā risinājuma izstrādes gaitu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
K. Eklons
Ģirts Ozols (LVRTC);
Karina Ploka (FM);
Larisa Tumaņana (IEM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420257321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Veselības ministrijas priekšlikumi par minimālajiem pasākumiem gatavībai CBRN situācijai vai to draudu gadījumā"
D. Pavļuts
Andris Ķēniņš (VARAM);
Dace Šatrovska (VVD);
Inga Bērziņa (FM);
Karina Ploka (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Signe Jantone (FM);
Dita Heiberga ()
Pieņemts