Ministru kabineta 02.11.2021. sēde attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
[8 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
[12 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mihaila ielā 1, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
[5 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.6
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā"
[8 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.16
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.17
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.18
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (N. Puntulis)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.4
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Andris Vārna (VNI);
Edijs Šaicāns (EM);
Ilze Beināre (EM);
Larijs Martinsons (FM);
Signe Jantone (FM);
Ojārs Valkers (VNI);
Renārs Griškevičs (VNI)
Pieņemts
2.5
(iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu veselības ministram Danielam Pavļutam"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
3. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par priekšlikumiem 2022.gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
[13 dokumenti]
J. Reirs
Astra Kaļāne (FM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Kristīne Bāra (FM);
Signe Jantone (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM);
Vineta Reitere (LPS)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 42 41. §) "Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV""
[2 dokumenti]
J. Reirs
Signe Jantone (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021. gada 2. pusgadā"
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Annija Novikova (SAM);
Dins Merirands (SAM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Annija Novikova (SAM);
Dins Merirands (SAM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (I)
5.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kristafers Zeiļuks (LSA);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
5.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.9
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.10
(jautājums tiks skatīts Slēgtajā daļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem"
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kārlis Panteļējevs (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.12
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Kristafers Zeiļuks (LSA);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.13
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.14
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Astra Kaļāne (FM);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jana Salmiņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.15
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.16
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Agnese Vaļuliene (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Elīza Bērziņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kristīne Kļaviņa (VM);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (II)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par starpinstitucionālu padomi cilvēkdrošības uz ūdens jautājumos)
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Anda Mičule (IZM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Digitālo eiro"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Dina Buse (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Signe Jantone (FM);
Zita Zariņa (LB)
Pieņemts
8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par atjaunojamo un zema oglekļa satura degvielu izmantošanu jūras transportā un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Andris Maldups (SAM);
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM);
Laima Rituma (SAM)
Pieņemts
8.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par grozījumiem Direktīvā 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū"
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Dace Bankoviča (SAM);
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
8.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES"
T. Linkaits
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM);
Tālivaldis Vectirāns (SAM)
Pieņemts
8.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Raimonds Kašs (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
8.5
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu Eiropas Savienības noteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā"
[1 dokuments]
J. Reirs
Dina Buse (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) – izveidi un Latvijas kandidatūras izvirzīšanu aģentūras mītnes vietai"
J. Reirs
Dina Buse (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"
M. Golubeva
Ieva Jaunzeme (VID)
Pieņemts
9.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420249621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
9.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
9.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
9.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nostāju saistībā ar Eiropas Komisijas 2021. gada 7. maija vēstuli par tradicionāliem pašu resursiem"
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Irēna Blauberga (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM)
Pieņemts
9.6
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Inese Kaupere (VM);
Kārlis Panteļējevs (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
9.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420252121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts