Ministru kabineta 09.08.2022. sēde

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-2s
Slepeni
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Jānis Kažociņš (LVPK)
Pieņemts
1.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem"
A. Pabriks
Rolands Heniņš (AM)
Pieņemts
1.3
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna 2020.-2032. gadam izpildi"
[1 dokuments]
A. Pabriks
Rolands Heniņš (AM)
Pieņemts
1.4
Instrukcijas projekts "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
1.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nepieciešamā dabasgāzes apjoma saistītajiem lietotājiem garantēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē nākamajai apkures sezonai"
I. Indriksone
Edijs Šaicāns (EM);
Dmitrijs Juskovecs (Latvenergo);
Kristaps Ločmelis (Latvenergo);
Līga Kurevska (SPRK);
Uldis Bariss (Conexus)
Pieņemts
1.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā trešās puses statusā"
J. Reirs (ĀM)
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi""
[5 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka "Lielvārde" maksas pakalpojumu cenrādis"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumos Nr. 223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu""
[4 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gunaiši" nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"
[6 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.7
Likumprojekts "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.8
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.10
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.11
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.12
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.13
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.14
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem""
[5 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.18
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā sniedz atbalstu terora aktā cietušajiem"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.21
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.23
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Inga Vanaga (LIZDA)
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone (KM)
Pieņemts
2.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 750 "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone (KM)
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 374 "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma""
[5 dokumenti]
I. Indriksone (KM)
Pieņemts
2.27
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.28
Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.29
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7. jūnija noteikumos Nr. 439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.30
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.31
Noteikumu projekts "Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.33
Likumprojekts "Grozījumi Preču zīmju likumā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.34
Likumprojekts "Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.36
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 346 "Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.37
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 379 "Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.38
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.39
Noteikumu projekts "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.40
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.41
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.42
Noteikumu projekts "Ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.43
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.44
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.45
Noteikumu projekts "Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.-2027. gadam finansēto projektu finanšu kontroles veikšanas kārtība"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.46
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Komisijas apstiprinātajām Interreg programmām Latvijas Republikā un to ietvaros apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas Republikā reģistrētiem finansējuma saņēmējiem, kā arī sniedzamās informācijas apjomu"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.47
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā denonsēšanu"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.48
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.49
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.50
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.51
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.53
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 125 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.54
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.55
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.56
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.57
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.58
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 257 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.59
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Likumprojekts "Rail Baltica projekta likums"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Ludmila Juškeviča (SAM);
Olita Bērziņa (SAM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Ilze Oša (VARAM);
Jolanta Plūme (FM);
Aino Salmiņš (LPS);
Ilze Rudzīte (LPS);
Pēteris Leiškalns (LDDK)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021-2027) kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 16. aprīļa līdz Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" perioda beigām"
[3 dokumenti]
I. Indriksone (KM)
Pieņemts
4.3
Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Tālivaldis Vectirāns (SAM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"
[45 dokumenti]
J. Bordāns
Jānis Rītiņš (VARAM);
Rihards Guds (VARAM)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
4.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas un Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas saprašanās memoranda par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu autotransportam, dzelzceļa, gaisa un jūras transportam un sadarbību šajā jomā Covid-19 krīzes laikā izpildi"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu)
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
Informatīvais ziņojums par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 26. jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
I. Indriksone
Edijs Šaicāns (EM);
Egils Baldzēns (LBAS)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti"
[2 dokumenti]
I. Indriksone
Dmitrijs Skoruks (EM);
Edijs Šaicāns (EM);
Helēna Rimša (EM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2022. gada 3. februāra rīkojuma Nr. 61 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[1 dokuments]
J. Reirs (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM)
Pieņemts
7.2
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.3
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju lietā pret "Staur Eiendom" AS un "Rox Holding" AS"
T. Linkaits
Karina Ploka (FM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM);
Sabīne Plūme (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.4
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmākās darbības nodrošināšanu"
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Karina Ploka (FM);
Patriks Markēvičs (SAM);
Signe Jantone (FM);
Jānis Lange ();
Māris Kleinbergs ();
Rems Razums ()
Pieņemts
7.5
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Karina Ploka (FM);
Ludmila Juškeviča (SAM);
Olita Bērziņa (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420290721 un Nr. A420253821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420278421, Nr. A420283721 un Nr. A420253021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420262921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.9
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[5 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.10
(jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Drošo sarunu zālē) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts