Ministru kabineta 23.04.2024. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
24-TA-8DV
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2023. gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"
R. Kozlovskis
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
E. Siliņa (I. Lībiņa-Egnere)
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Par Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"
[7 dokumenti]
A. Sprūds
Pieņemts
2.3
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, pārdošanu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
2.8
Rīkojuma projekts "Par telpu Klusajā ielā 12, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga"""
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Teteles kapi" Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
[9 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.16
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Cikādes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.18
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lapas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
2.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.22
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
2.23
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos"
[3 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 196 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.27
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.28
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda nolikums""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.29
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.30
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
2.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa (VM)
Pieņemts
2.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.33
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.34
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Patērētāju tiesību aizsardzības centra lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas noteikumi"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9. pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
E. Siliņa (I. Lībiņa-Egnere)
Dace Balode (VK);
Indra Leja (VK)
Pieņemts
3.2
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
[4 dokumenti]
E. Siliņa (I. Lībiņa-Egnere)
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
[3 dokumenti]
A. Sprūds
Svetlana Araslanova (AM)
Pieņemts
3.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
3.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Vita Narnicka (VZD)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A. Rukam"
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Armands Ruks (VP)
Pieņemts
3.7
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Ilze Oša (VARAM)
Pieņemts
3.8
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"
[4 dokumenti]
K. Briškens
Ģirts Dubkēvičs (SAM);
Inguna Strautmane (SAM);
Rasmuss Geks (SAM);
Sabīne Plūme (SAM);
Klāvs Vasks (AS "Air Baltic Corporation");
Martin Alexander Gauss (AS "Air Baltic Corporation");
Vitolds Jakovļevs (AS "Air Baltic Corporation")
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.2
(iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi"
[4 dokumenti]
I. Bērziņa (VM)
Aiga Balode (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Māris Dreimanis (VM)
Pieņemts
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu"
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes neformālajā 2024. gada 29.-30. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
B. Braže
Elīza Beļauniece (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM);
Zane Rožkalne (ĀM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa būvniecību, finansējuma izlietojumu un ES līdzfinansējumu)
[2 dokumenti]
I. Bērziņa (VM)
Agnese Tomsone (VM);
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu ķimikāliju datu platformu, paredzot noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka tajā ietvertie dati ir atrodami, piekļūstami, savietojami un atkalizmantojami, un ar ko izveido ķīmikāliju monitoringa un perspektīvas satvaru"
[2 dokumenti]
I. Bērziņa
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu un Savienības aģentūru sadarbības uzlabošanu ķimikāliju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 401/2009, Regulu (ES) Nr. 2017/745 un Regulu (ES) Nr. 2019/1021"
[2 dokumenti]
I. Bērziņa
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Dace Freimane (ZM);
Evita Kozlovska (ZM);
Irita Tomiņa (FM);
Jolanta Krastiņa (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM)
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2024. gada 29. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
7.5
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomes 2024. gada 7. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. Logina
Sarmīte Catlaka (KM);
Zane Vāgnere (KM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par SIA "REAP" prasījuma atgūšanas procesu"
[1 dokuments]
V. Valainis
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
8.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 51. §) 3. punktā ietvertajiem uzdevumiem"
[1 dokuments]
V. Valainis
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
8.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03 
[1 dokuments]
U. Augulis (KEM)
Pieņemts
8.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420133024
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
8.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
[1 dokuments]
V. Valainis
Pieņemts
8.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanas procesa gaitu"
K. Briškens
Ģirts Dubkēvičs (SAM);
Inguna Strautmane (SAM);
Rasmuss Geks (SAM);
Sabīne Plūme (SAM);
Klāvs Vasks (Air Baltic Corporation AS);
Martin Alexander Gauss (Air Baltic Corporation AS);
Vitolds Jakovļevs (Air Baltic Corporation AS)
Pieņemts